Põrsaste võõrutamise järel hakkab enamik emiseid indlema 5-7 päeva pärast. Väga tugevasti lahjunud emistel võib innaaeg viibida. Suurte põrsapesakondade saamiseks soovitatakse vastvõõrutatud emiseid sööta tugevasti, kuna siis ovuleerub rohkem munarakke. Pärast emiste tiinestamist ratsiooni alandatakse ja emiseid söödetakse vastavalt nende konditsioonile. Emiste ülesöötmine tiinuse alguses suurendab embrüonaalset suremust ja vähendab seega saadavate põrsapesakondade suurust.

A. Lember, V. Luts, Ü. Roosmaa, A. Oja