Finantsmajandus on üks osa majandusest, mis analüüsib ressursside kasutamist ja jagunemist ning millega tegelemine on  möödapäästmatu igale ettevõttele. Põllumajandusettevõtte finantsmajanduse eripära on tingitud eeskätt tootmistegevuse otsesest seotusest bioloogiliste protsessidega, kuid paljuski ka nende ettevõtete õiguslikust vormist. Antud rubriigis pakume võimalust tutvuda iseseisvalt enamlevinud finantsmajanduse osadega, aga Teid võivad abistada ka finantsmajanduse valdkonna konsulendid, kes:

 • analüüsivad ettevõtte majandusaruannet;
 • tunnevad ettevõtte raamatupidamiset reguleerivaid põhilisi seadussätteid;
 • viivad läbi finantsanalüüse;
 • mõistavad hindade kujunemisviise põllu- ja maamajanduses (sh börsi tundmine);
 • hindavad investeeringute tasuvust;
 • tunnevad maksuseadusi (tulu-, sotsiaal-, käibemaks jm);
 • tunnevad rahandust, krediteerimist, toetusi (laenud, liisingud, fondid, otsetoetused, investeeringutoetused jm) koostavad rahavoogusid;
 • hindavad riske;
 • analüüsivad statistilist informatsiooni;
 • määravad tootmissuundi- ja mahte;
 • viivad läbi tulude-kulude arvestusi.