Alustava põllumajandustootja ABC on finantsmajanduse konsulentide poolt koostatud juhend ettevõtlusega tegelema hakkavale põllumehele ja maaettevõtjale. See nõuandetoode võimaldab iseseisvalt tutvuda küsimuste-vastustega, mis tekivad ettevõtte loomisel ja selle üleandmisel või vastuvõtmisel. Alustava põllumajandustootja ABC abil saab tootja teada:

  • erinevate ettevõtlusvormide võimalusi;
  • kuidas ennast ettevõtjaks registreerida;
  • kuidas seada sisse raamatupidamine;
  • missuguseid riigimakse ja millal tuleb maksta;
  • ülevaate finantsanalüüsi põhinäitajatest, et ettevõtja saaks enne investeeringutoetuse või laenu taotlemist vajaliku äriplaani koostamist ise kerge vaevaga oma majanduslikest võimalustest ülevaate;
  • töölepingute sõlmimiseks ja ametijuhendite koostamiseks vajaliku teabe;
  • kuna ettevõtluse alustamine on sageli seotud kellegi teise ettevõtluse lõpetamisega, siis käsitletakse ka ettevõtjana lõpetamist ja seda, missugused õigused ja kohustused on pärijatel ettevõtja surma korral.

Alustava põllumajandustootja ABC on kõigile elektrooniliselt kättesaadav siin:
Alustava põllumajandustootja ABC
 (2014.a täiendustega)