1494. aasta 10. novembril ilmus Veneetsias matemaatikust frantsiskaani munga Luca Pacioli esimene arvestusalane teos “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni, et Proportionalita” (Kõik, mis käsitleb aritmeetikat, geomeetriat ja proportsiooni), mille ühes peatükis ─ “Arvepidamisest ja üleskirjutamisest” ─ kirjeldati üksikasjalikult raamatupidamisarvestust Veneetsias.

Raamatust sai esimene trükitöö kahekordse arvepidamise meetodist, kus kirjeldati suuremat osa arvestustsüklist selle protsessi tänapäevases arusaamas.

Pacioli arvestussüsteem kujutas pöördepunkti arvestuse arengus. Selle peamine eesmärk oli hankida informatsiooni omanikule, andes aru ülesannete täitmisest ja olles krediidi andmise aluseks.

Luca Pacioli ei olnud ei raamatupidamissüsteemi leiutaja ega selle väljatöötaja. Tema pani kõigest kirja need meetodid, millest juhindusid oma töös renessansiajastul Itaalias Veneetsia kauplejad.

Raamatupidamisliku arvestuse sünnist on möödas sajandeid, kuid ka praegu tekitab tulude-kulude arvestamine hulga küsimusi nii algajate kui ka professionaalide seas.

Mida aeg edasi, seda täpsemaks ja loogilisemaks on muutunud raamatupidamine ja seda rohkem on hakatud otsima meetodeid, kuidas kajastada keerulisi bioloogilisi protsesse varade arvestuses ja aruandluses. Põllumajanduslik raamatupidamisarvestus on eripärane, kus tavaprintsiibid ettevõtte varade hindamisel ei anna täpset ülevaadet.

Sellest käsiraamatust leiabki põhjaliku ülevaate bioloogilistest varadest ja nende väärtuse muutumisest bioloogiliste protsesside tulemusena ning selle kajastamisest aruandluses.

Raamat annab ülevaate valdkonnaga seotud mõistetest, toob välja, mida käsitleda bioloogilise varana, kuidas kajastada selle liikumist ja muutumist. Käsitletakse eri liiki bioloogilisi varasid ja nendega seotud võimalikke tehinguid. Raamatus on toodud hulgaliselt konkreetseid näiteid, kuidas üht või teist protsessi kirjendada.

Samuti on näidisülesandeid, kuidas kajastada erinevaid sihtfinantseeringuid (mõisted ja viisid), eriti ka juhtumid, kui toetused on seotud bioloogiliste varadega.

Sellest raamatust leiavad abi ja õpetust mitte ainult põllumajandusettevõtete raamatupidajad vaid ka need, kes peavad kajastama metsakinnistute soetamist, metsamaterjali müüki, marjapõõsaste ja istikute kasvatamist.

Käsitletud tegevuste, mõistete ja näidete aluseks on normid erinevatest raamatupidamise toimkonna juhendmaterjalidest (RTJ 4, 5, 7, 8, 12 jt).

Aitäh trükise autorile Aino Voorole suure töö eest oma teadmiste ja kogemuste kirjapanekul, sest seda, mis on raiutud raamatusse, otsitakse, leitakse ja selle juurde tullakse ikka tagasi.

Tegemist on väga vajaliku ja hea käsiraamatuga, mis on abiks ja toeks kõikidele raamatupidajatele keerukate bioloogiliste protsesside kajastamisel aruandluses. Ja eks ikka selleks, et anda vajalikku ja õiget infot juhtidele, omanikele, klientidele, pankadele ja maksuametile – nii nagu muistses Veneetsias Luca Pacioli ajal.

Tõnis Blank
Eesti Raamatupidajate Kogu
juhatuse esimees

Trükis Bioloogiliste varade kajastamine raamatupidamises avaneb siin.

Trükis on välja antud Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1, koolitus- ja teavitustegevused raames.

Ilmunud on teine, täiendatud trükk trükiset “Bioloogiliste varade kajastamine raamatupidamises”, mis avaneb SIIN
Trükis on välja antud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1.2, koolitus- ja teavitustegevused raames.

Kasulikku lugemist

Lisaks on samalt autorilt ilmunud veel:
“Bioloogiline vara – mida kajastamisel silmas pidada” avaldatud Raamatupidamisuudised (152) 2014. Loe artikli lühikokkuvõtet  www.rup.ee;
“Bioloogilise vara arvestamine” avaldatud Raamatupidamise Praktik, 02.2014 (82);
“Omahinna arvestamine põllumajanduses” – avaldatud Raamatupidamis- ja maksuinfoprtaal RMP.ee, 25.11.2013. Loe artikli lühikokkuvõtet www.rmp.ee.