Põllumajandustootmine on olemuselt unikaalne kompleks majandustehinguid, mida iseloomustab tsüklilisus, tootmiseks kulutatavad bioloogilised varad ja tootmistegevusest genereeritavad nii uued bioloogilised varad kui ka põllumajanduslik toodang.

See tähendab aga, et raamatupidamislikul kajastamisel ja hindamisel ei anna paljudel juhtudel nn tavaettevõtte arvestusprintsiipide rakendamine põllumajandusettevõtte varadest ja finantspositsioonist kõige täpsemat ülevaadet.

Seetõttu soovitame kasutada oma põllumajandusettevõtete raamatupidamise eripära arvestavat bilansi-, kasumiaruande-, ja  rahavoogudearuande vorme, mis avaneb siin (Excel fail).