Mahe- ehk ökoloogiline põllumajandus on keskkonda säästev ja looduslikku tasakaalu säilitav põllumajandussaaduste tootmine. Mahepõllumajandus põhineb tasakaalustatud aineringel ja kohalike taastuvate ressursside efektiivsel kasutamisel. Suurt tähelepanu pööratakse loodusliku mitmekesisuse säilitamisele ja suurendamisele ja keelatud on geneetiliselt muundatud organismide (GMO) kasutamine.

Valdkonnast on võimalik lugeda taime- ja loomakasvatuse rubriigist ja ka Maheklubi veebilehelt.


Leia konsulent

Mahetaimekasvatuses spetsialiseerunud konsulendid oskavad Teid nõustada järgmistes teemades:

 • mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtted;
 • mullaviljakus ja selle tagamine mahetootmises;
 • bioloogilise mitmekesisuse soodustamine;
 • külvikordade ja maakasutuse planeerimine mahetootmises, põlluraamatu täitmine;
 • taimekahjustajad (haigused ja kahjurid, umbrohud) nende tundmine, ennetus ja tõrje mahetootmises
 • põllu- ja rohumaakultuurid, nende tundmine ja kasvatamine ja agrotehnika mahetootmises;
 • põllu- ja rohumaakultuuride seemnekasvatus mahetootmises;
 • loomade ja lindude söötmise alused mahetootmises.

Maheloomakasvatuses spetsiliseerunud konsulendid oskavad Teid nõustada järgmistes teemades:

 • mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtted;
 • loomade ja/või lindude pidamise üldised nõuded;
 • loomade ja/või lindude söötmine, söötmisplaanide ja söödaratsioonide koostamine ja kasutamise juhendamine mahetootmises;
 • loomakasvatusliku tootmise planeerimine mahetootmises;
 • maakasuuse planeerimine mahetootmises;
 • söödatootmise alused mahetootmises.

Maheaianduses spetsiliseerunud konsulendid oskavad Teid nõustada järgmistes teemades:

 • mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtted;
 • mullaviljakus ja selle tagamine;
 • külvikordade ja maakasutuse planeerimine mahetootmises, põlluraamatu täitmine;
 • aiakultuuride kahjustajad (haigused ja kahjurid, umbrohud), nende tundmine, ennetus ja tõrje;
 • aiakultuuride kasvunõuded ja õige kasvatustehnoloogia valik mahetootmises vastavalt kultuurile, kasvutingimustele ning majanduslikule otstarbele.

Mahemesinduses spetsiliseerunud konsulendid oskavad Teid nõustada järgmistes teemades:

 • mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtted;
 • mesilaspere hooldamise alused mahetootmises;
 • mesilaste haigused ja kahjurid, diagnostika, proovide võtmine, ennetus ja ravi mahetootmises;
 • desinfektsioonivahendite kasutamine mahetootmises, tööohutus.