TSE (KM 9)
Järgnevad 2 nõuet on rakendatud transmissiivsete spongiformsete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise määruse alusel.
Erinevatel loomadel esinevat valguosakestest põhjustatud haigust nimetatakse üldnimetusega TSE (transmissiivne spongiforme entsefalopaatia) tulenevalt ingliskeelsest nimetusest, mis tähendab „nakkav ajukoe käsnjas kahjustus”, mille tagajärjel ajukoe rakud hävivad.
„Hullu lehma tõbi“ ehk BSE (veiste spongiformne entsefalopaatia) on veiste nakkushaigus, millesse nakatumise korral loom sureb närvikoe kahjustumise tõttu. Lammaste puhul on vastava haiguse nimetus skreipi e „kratsimistõbi”.

KM 9 Nõue 1

Põllumajandusloomadele ei tohi sööta neile keelatud loomset proteiini.
Põllumajandusloomadele on keelatud sööta:
ƒƒ- mäletsejalistelt saadud želatiini;
-ƒƒ hüdrolüüsitud valke (v.a mittemäletsejaliste kehaosadest ja mäletsejaliste toornahkadest saadud);
-ƒƒ töödeldud loomseid valke (liha- ja kondijahu);
-ƒƒ mäletsejalistelt saadud verejahu;
ƒ-ƒ mäletsejalistelt saadud veretooted.
Lisaks on mäletsejalistele keelatud sööta järgmisi proteiine:
-ƒƒ kalajahu (v.a võõrutamata mäletsejalistele kalajahu sisaldav täispiimaasendaja);
ƒƒ- verejahu (mäletsejalistelt ja mittemäletsejalistelt saadud);
ƒƒ- veretooteid (ka mittemäletsejalistelt saadud);
ƒƒ- loomset päritolu dikaltsiumfosfaati ja trikaltsiumfosfaati.
Lisaks on mittemäletsejalistele keelatud sööta:
-ƒƒ mittemäletsejalistelt saadud töödeldud loomset valku (verejahu jt tooted).

 

KM 9 Nõue 2

TSE esinemise kahtluse või diagnoosimise korral tuleb koheselt teavitada Veterinaar- ja Toiduametit ning järgida TSE tõrje tegevusjuhendit.
(EPN määrus (EÜ) nr 999/2001 art 11, 12, 13 ja 15)
Loomapidaja on TSE esinemise kahtlusest kohustatud viivitamatult teavitama järelvalveametnikku või piirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti.
Lisainfot TSE kohta (sh TSEle viitavad kliinilised tunnused ja TSE tõrje tegevusjuhendi) leiab PTA kodulehelt
https://pta.agri.ee/torje-tegevusjuhendid-ja-nende-lisad#mletsejaliste-haigu.