Kõik nõuete rikkumised on kontrolliasutuste poolt ühtse metoodika järgi eelhinnatud hindamismaatriksitega. Hindamisel lähtutakse kolmest kriteeriumist – rikkumise tõsidus, ulatus ja püsivus.

Kohapealses kontrollis märgitakse kriteeriumite lõikes hindepunktid, kusjuures madalaim sisestatav hinne on 1 ja kõrgeim on 4:

• Hinde 1 puhul on tegemist väga väikese rikkumisega.
• Hinde 2 puhul on tegemist väikese tähtsusega puudusega.
• Hinde 3 puhul on puudusel oluline tähtsus.
• Hinde 4 puhul on puudusel väga suur tähtsus.

Kategooria 1 2 3 4
Tõsidus x
Ulatus x
Püsivus x
Kokku 2 + 3 + 3 = 8

 

 

 

 

Rikkumise koondhinde saamiseks liidetakse tõsiduse, ulatuse ja püsivuse punktid kokku. Koondhinde alusel leitakse iga konkreetse nõude rikkumise sanktsioon ehk vähendamise protsent. Koondhinnete ja protsentide suhe on järgmine:

• Koondhinne 3-5 = 1%
• Koondhinne 6-10 = 3%
• Koondhinne 11-12 = 5%

Lisaks vaadatakse, kas tegemist on esmakordse või korduva rikkumisega. Korduvust kirjeldatakse põhjalikult allpool.