Sarnaselt varasemate aastatega tuleb säilitada püsirohumaade pindala, mille eesmärk on vältida rohumaa suuremahulist muutmist põllumaaks ning kaitsta ja säilitada olemasolevaid püsirohumaid.
Püsirohumaaks loetakse maad, mida kasutatakse rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või harimise teel (külvamise teel) ning mis ei ole põllumajandusliku majapidamise külvikorraga hõlmatud viis aastat või kauem.
Püsirohumaa osakaal riigis tervikuna ei tohi perioodil 2015–2020 väheneda üle 5%. Põllumajandustootja tasemel võetakse arvesse 2012. aasta toetustaotlusel deklareeritud püsirohumaa ja 2015. aastal lisandunud püsirohumaa pindala.
Eraldi määratletakse keskkonnatundlikud püsirohumaad, mis asuvad Natura 2000 aladel ja 100% turvasmuldadega aladel. Nende püsirohumaade kasutusotstarvet ei tohi muuta ega neid ka üles künda. Põllumajandustootja peab säilitama oma eelmisel aastal taotlusele märgitud püsirohumaa pindala ning riigi tasemel kohustuse ületamise korral tuleb nendel taotlejatel, kes on oma püsirohumaid üles harinud, see etteantud pindala ulatuses tagasi rajada.
Täpsem info püsirohumaade säilitamise kohustusest on toodud PRIA kodulehel.