NÕUETELE VASTAVUS 2017

Kohustuslikud majandamisnõuded 2017

 

NÕUETELE VASTAVUS 2016

Kohustuslikud majandamisnõuded 2016

 

NÕUETELE VASTAVUS 2015

Kohustuslikud majandamisnõuded 2015

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015 a. määrus nr 4 Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded

NÕUETELE VASTAVUS 2014 

Kohustuslikud majandamisnõuded 2014

Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõuded 2014

NÕUETELE VASTAVUS 2013

Kohustuslikud majandamisnõuded 2013

Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõuded 2013

Nitraadireostuse vältimine nitraaditundlikul alal

Veekeskkonnale ohtlike ainete ja ainerühmade nimistud 1 ja 2 ning prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete rühmade nimekirjad

Põllumajandusministri 17. veebruari 2010a. määrus nr 11 Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse täitmise täpsem kord, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse üleandmise alused ja kord ning püsirohumaa säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord

NÕUETELE VASTAVUS 2012

Kohustuslikud majandamisnõuded 2012

Väetise ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõuded 2012

Põllumajandusministri 17. veebruari 2010a. määrus nr 11 „Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse täitmise täpsem kord, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse üleandmise alused ja kord ning püsirohumaa säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord“

 

NÕUETELE VASTAVUS 2011

Kohustuslikud majandamisnõuded 2011

Väetise ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõuded 2011

Nõuetele vastavuse 2011.aastal lisandunud nõuded

Põllumajandusameti nõuetele vastavuse hindamismaatriksid

Veterinaar- ja Toiduameti nõuetele vastavuse hindamismaatriksid

Keskkonnainspektsiooni nõuetele vastavuse hindamismaatriksid

Ülevaade 2009-2010 kontrollidest
PRIA ettekanne/kokkuvõte 2009 – 2010 kontrollidest

 

NÕUETELE VASTAVUS 2010

Kohustuslikud majandamisnõuded

Kohustuslikud majandamisnõuded 2010  

Lisa 1. Veekeskkonnale ohtlike ainete nimistud 1 ja 2

Lisa 2. Nitraadireostuse vältimine nitraaditundlikul alal

KKI hindamismaatriks 2010

 

Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused 2010

Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused 2010

Viljavaheldusplaani näidis

Külvikorra plaani näidis

Põlluraamatu näidis

HPK hindamismaatriks 2010

 

Püsirohumaa säilitamise kohustus

Püsirohumaa säilitamise kohustuse üleandmise-vastuvõtmise taotlus

 

Väetiste ja taimekaitsevahendite miinimumnõuded 2010

Väetiste ja taimekaitsevahendite miinimumnõuded 2010

PMA taimekaitsevahendite hindamismaatriks 2010