Sõnniku analüüsi tellimusleht

SÕNNIKU PROOVIVÕTU JUHEND

Analüüsitulemuste usutavus (st. kas analüüsi tulemus peegeldab kogu analüüsitava partii – antud juhul sõnniku keskmisi omadusi) sõltub väga suurel määral proovivõtu õigsusest ja korrektsusest. Eriti kehtib see asjaolu sõnniku puhul, mis tulenevalt oma loomusest ja pikaajalisest seismisest on oma omadustelt äärmiselt ebaühtlane. Et analüüsi tulemused peegeldaksid kogu sõnnikukoguse keskmist, tuleb saada nn. keskmine proov.

Sõnniku keskmise proovi saamiseks on ainus võimalus koostada keskmine proov osaproovidest, mis saadakse võttes proove kas laotamise käigus või vedelsõnniku puhul äärmisel juhul peale laguuni või hoidla segamist vahetult enne väljavedu.

Vedelsõnnikust ja virtsast on soovitav võtta ~0,5 liitrine proov igast viiendast väljaveetavast koormast. Edasi need 0,5 liitrised proovid valatakse kokku sobivasse nõusse (koondproov) segatakse tugevasti läbi ja sealt täidetakse spetsiaalne plastist proovipurk umbes 3/4-ni mahust (~0,7l). See on laboratoorne proov.

Kuna suletud purgis võib eralduvate käärimisgaaside rõhk tõusta mitme atmosfäärini (lõhkemise oht) on lubatud kasutada ainult Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) poolt tarnitavaid purke. Neid purke on võimalik saada PMK-st (Saku, Teaduse 4/6) või laotusteenust osutavatelt firmadelt. Iga hoidla kohta võetakse eraldi proov.

Väiksemate hoidlate puhul on proovi võimalik peale segamist võtta otse hoidlast kasutades selleks sobivat pikavarrelist kopsikut. Osaproove võetakse hoidla erinevatest kohtadest ja erinevalt sügavuselt jälgides sealjuures tööohutuse reegleid. Kui proove on mitu ja neid pole võimalik samal päeval PMK-sse saata, tuleb proove kuni ärasaatmiseni hoida külmkapis, kuid mitte kauem kui 1 nädal.

Tahesõnniku ja komposti proovid võetakse väljaveol. Selleks võetakse üks hargi- või labidatäis igast viiendast väljaveetavast koormast (koorma samast kohast) ja visatakse see sobivasse nõusse või mahalaotatud kiletükile. Lõpuks segatakse see koondproov võimaluse piires läbi ja proovi erinevatest kohtadest võetakse veelkord väikesed osaproovid -kokku ~0,7 liitrit.

Tahesõnniku või komposti proove või pakendada PMK proovipurkidesse või kasutada selleks kolmekordset kilekotti. Igast kotist tuleb peale täitmist ülearune õhk kätega välja suruda ja iga kott suletakse eraldi. Säilitamine sama kui vedelsõnniku puhul.

Iga proov nummerdatakse ja varustatakse eraldi saatelehega. Nii saatelehel kui purgil peab olema PRIA loomakasvatushoone registrinumber, mille juurde sõnnikuhoidla kuulub, proovide arv peab vastama hoidlate arvule.

Saatelehe vorme saab alla laadida PMK kodulehelt www.pmk.agri.ee, Sakust kohapealt või laotusteenust osutavatelt firmadelt.

Proovid tuuakse PMK-sse (Saku, Teaduse 4/6), saadetakse ELS kullerpostiga või Cargo-bussiga aadressil Põllumajandusuuringute Keskus, Teaduse 4/6 ,Saku 75501, Harjumaa.
Täiendav info tel 672 9112, 672 9111.

Loe veel Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehelt.