Tabel 1. Põuakartlike, parasniiskete ja hästikuivendatud muldade sobivus põllukultuuridele ja heintaimedele (V. Valler 1973, täiendanud R. Kõlli 1994, Leedu 2002).

Mullaerimid Mulla kood Lõimis Oder Rukis Talinisu Kaer Suvinisu Teravili Kartul Põldhein
Põuakartlikud Rendsiinad Kh”, Kr, Kk r2-3 sl, ls1, (l) 6 5 5 5 4 5 4 4
Leostunud ja leetjad Kop, Klp l, l/sl 6 7 4 4 4 5 6 5
Leetunud Lkp l, krl, sl/l 6 6 4 5 4 5 6 5
Automofsed Rendsiinad K r1-2, (v1-2) sl, ls 9 9 8 8 8 8 6 7
Leostunud ja leetjad Ko, KI l, sl/l 6 7 4 5 4 6 6 6
sl, ls 10 9 10 10 10 10 9 9
ls3, s 8 7 10 9 10 8 6 9
Näivleetunud Lp sl/ls, ls1/ls2 9 10 9 9 9 9 10 9
Leetunud LkI-III l, sl/l 6 7 4 5 4 6 7 5
sl, ls 9 9 8 8 9 9 10 9
ls3, s 7 7 10 9 9 8 6 9
Hästikuivendatud hüdromorfsed Rendsiinad, leostunud Khg, Gh sl, ls(l, s)/p 5 6 5 5 4 5 4 5
Kg, Gk r2-3, (v) sl, ls 7 8 8 9 9 8 8 9
Kg, Gk, Kog, Go sl, ls/p (l/s/p) 6 7 7 8 8 7 7 7
Leostunud ja leetjad Kog, KIg l 8 8 7 8 7 8 8 8
Kg, Gk r2-3, (v) sl, ls 7 8 8 9 9 8 8 9
Kg, Gk, Kog, Go sl, ls/p, (l, s/p) 6 7 7 8 8 7 7 7
Näivleetunud LPg, LPG sl/ ls 9 9 9 9 9 9 8 9
Leetunud Lkg, LkG l 7 8 6 8 6 7 8 8
sl, ls 8 8 7 9 9 8 8 9
ls3, s 7 7 9 8 9 7 6 9
Turvastunud Go1 t3 6 6 5 7 4 6 4 10
GI1 t2 6 6 4 6 4 6 4 9

0–10 – sobivuse hindepunktid, kõrgem hindepunkt näitab selle mullaerimi paremat sobivust
l- liiv; sl- saviliiv; ls- liivsavi (ls1– kerge liivsavi, ls2– keskmine liivsavi, ls3– raske liivsavi); s- savi; t- turvas
kr- kruus; r- rähk; v- paeveeris; p- paas

Tabel 2. Põuakartlike, parasniiskete ja hästikuivendatud muldade sobivus põllukultuuridele ja heintaimedele (V. Valler 1973, täiendanud R. Kõlli 1994, Leedu 2002).

Mullaerimid Mulla kood Lõimis Punane ristik Lutsern Mesikas Lupiin Segatis Hernes Tatar Söödajuurvili
Põuakartlikud Rendsiinad Kh”, Kr, Kk r2-3 sl, ls1, (1) 4 8 7 0 4 3 0 4
Leostunud ja leetjad Kop, Klp l, l/sl 4 7 6 8 5 3 5 6
Leetunud Lkp l, krl, sl/l 5 4 3 9 5 4 7 6
Automofsed Rendsiinad K r1-2, (v1-2) sl, ls 6 10 10 0 7 6 1 8
Leostunud ja leetjad Ko, KI l, sl/l 6 7 6 7 6 4 6 7
sl, ls 9 9 10 8 9 9 7 9
ls3, s 10 7 9 7 9 6 0 7
Näivleetunud Lp sl/ls, ls1/ls2 9 4 8 8 9 7 8 9
Leetunud LkI-III l, sl/l 5 4 3 10 5 4 7 7
sl, ls 9 4 8 8 9 9 8 9
ls3, s 10 3 7 3 9 6 0 7
Hästikuivendatud hüdromorfsed Rendsiinad, leostunud Khg, Gh sl, ls(l, s)/p 5 7 7 2 6 3 0 5
Kg, Gk r2-3, (v) sl, ls 7 8 9 6 10 8 2 8
Kg, Gk, Kog, Go sl, ls/p (l/s/p) 6 8 9 5 9 4 3 7
Leostunud ja leetjad Kog, KIg l 6 6 7 6 9 5 6 8
Kg, Gk r2-3, (v) sl, ls 9 5 9 7 10 9 7 8
Kg, Gk, Kog, Go sl, ls/p, (l, s/p) 10 4 6 7 10 6 0 6
Näivleetunud LPg, LPG sl/ ls 8 4 8 9 10 8 7 9
Leetunud Lkg, LkG l 5 3 6 8 9 4 6 8
sl, ls 9 3 8 8 10 8 7 9
ls3, s 9 2 5 8 9 5 0 6
Turvastunud Go1 t3 7 0 5 0 10 5 0 4
GI1 t2 8 0 5 0 9 7 0 4

0–10 – sobivuse hindepunktid, kõrgem hindepunkt näitab selle mullaerimi paremat sobivust
l- liiv; sl- saviliiv; ls- liivsavi (ls1– kerge liivsavi, ls2– keskmine liivsavi, ls3– raske liivsavi); s- savi; t- turvas
kr- kruus; r- rähk; v- paeveeris; p- paas

Tabel 3. Põuakartlike, parasniiskete ja hästikuivendatud muldade sobivus heintaimedele (V. Valler 1973, täiendanud R. Kõlli 1994, Leedu 2002)

Mullaerimid Mulla kood Lõimis Ohtetu luste Timut ja aruhein Kerahein Aas-rebasesaba Päideroog Aasnurmikas
Põuakartlikud Rendsiinad Kh”, Kr, Kk r2-3 sl, ls1, (l) 0 0 0 0 0 0
Leostunud ja leetjad Kop, Klp l, l/sl 0 0 0 0 0 0
Leetunud Lkp l, krl, sl/l 0 0 0 0 0 0
Automofsed Rendsiinad K r1-2, (v1-2) sl, ls + 0 + 0 0 +
Leostunud ja leetjad Ko, KI l, sl/l + 0 + 0 0 0
sl, ls + + + 0 0 +
ls3, s + + X 0 0 +
Näivleetunud Lp sl/ls, ls1/ls2 + + + 0 + +
Leetunud LkI-III l, sl/l 0 + 0 0 0
sl, ls + + X 0 X X
ls3, s + + X 0 + +
Hästikuivendatud hüdromorfsed Rendsiinad, leostunud Khg, Gh sl, ls(l, s)/p + + + 0 0 0
Kg, Gk r2-3, (v) sl, ls + + X 0 0 X
Kg, Gk, Kog, Go sl, ls/p (l, s/p) + + + 0 + +
Leostunud ja leetjad Kog, KIg, l X + + 0 + +
Go, G(o) sl, ls X X + + X X
GI ls3, s + X X + + +
Näivleetunud LPg, LPG sl, ls X X X + X X
Leetunud Lkg, LkG l X + + 0 + +
sl, ls X X X + X X
ls3, s + X X + + +
Turvastunud Go1 t3 X X + X X +
GI1 t2 X X + X X +

Sobivus: x- hea, + – rahuldav, 0- halb

Tabel 4. Põuakartlike, parasniiskete ja hästikuivendatud muldade sobivus heintaimedele (V. Valler 1973, täiendanud R. Kõlli 1994, Leedu 2002)

Mullaerimid Mulla kood Lõimis Karjamaa raihein Punane ristik Roosa ristik Lutsern Lupiin Mesikas
Põuakartlikud Rendsiinad Kh”, Kr, Kk r2-3 sl, ls1, (l) 0 0 0 X 0 +
Leostunud ja leetjad Kop, Klp l, l/sl 0 0 0 + + +
Leetunud Lkp l, krl, sl/l 0 0 0 0 X 0
Automofsed Rendsiinad K r1-2, (v1-2) sl, ls + + 0 X 0 X
Leostunud ja leetjad Ko, KI l, sl/l + + + 0 + +
sl, ls X X X X X X
ls3, s X X X + X X
Näivleetunud Lp sl/ls, ls1/ls2 X X X + X X
Leetunud LkI-III l, sl/l + + + + X 0
sl, ls X X X + X X
ls3, s X X X + + +
Hästikuivendatud hüdromorfsed Rendsiinad, leostunud Khg, Gh sl, ls(l, s)/p + 0 0 0 0 +
Kg, Gk r2-3, (v) sl, ls X + + + + X
Kg, Gk, Kog, Go sl, ls/p (l, s/p) + + + + 0 X
Leostunud ja leetjad Kog, KIg, l + + + 0 + +
Go, G(o) sl, ls X X X 0 + X
GI ls3, s X X X 0 0 +
Näivleetunud LPg, LPG sl, ls X X X 0 + X
Leetunud Lkg, LkG l + + + 0 + +
sl, ls X X X 0 + X
ls3, s X X X 0 + +
Turvastunud Go1 t3 + X X 0 0 +
GI1 t2 + X X 0 0 +

Sobivus: x- hea, + – rahuldav, 0- halb

Pärast külvipinna kavandamist on järgmiseks etapiks külvikorra sisseviimine. Sisseviiduks loetakse külvikord siis, kui iga kultuur või kultuuride grupp on temale ettenähtud põllul. Sisseviimisel tuleb arvestada kultuuride kõikide agrobioloogiliste nõuetega ja see kestab maade kasutamise seisundist olenevalt 1–3 aastat.

Külvikordade planeerimisel on oluline teada kultuuride mõju mulla huumusvarule ja selle alusel arvutada konkreetse külvikorra huumuse bilanss. Huumusesisaldust saame mõjutada ka agrotehniliste võtetega, neist olulisemad on õige kultuuride valik külvikorras (nende juured, tüü jne) ja oskuslik orgaaniliste väetiste kasutus.

Autorid: Enn Lauringson ja Liina Talgre (juuli 2014)