Võttes aluseks uurimisi ja tootmiskogemusi, on A. Piho koostanud tabeli teraviljade eelviljade hindamiseks (Tabel 1). Kultuuri hinnang eelviljana näitab järgneva teravilja saaki protsentides vastava eelvilja järel kasvatamisel.

Tabel 1. Eelviljade hinnang teravilja kasvatamisel (A. Piho)

Eelvili Teravilja liik
Talinisu Rukis Suvinisu Oder Kaer
Kartul 80…90 80…90 100 100 100
Juurvili 100 100 100
Põldhein 100 100 95…100 100 100
Segatis 100 100 90…95 90…95 95…100
Hernes 90…98 90…95 90…95 90…95 95…100
Talinisu 60…70 75…85 alla 70 85…95 95
Rukis 65…75 70…85 70…80 90…95 95
Suvinisu 55…65 75…80 alla 70 85…95 90…95
V.oder 75…85 85…95 80…85 90…95 95…100
Oder 65…75 75…85 70…85 90…95 90…95
Kaer 65…75 75…80 70…80 90…95 90…95

Tabel 2. Erinevatele põllukultuuridele sobivad* eelviljad
(Livi Rooma, koostajate täiendustega )

Kultuurid Sobivad eelviljad Keskmiselt sobivad eelviljad Vähesobivad eelviljad Mittesobivad eelviljad
Talirukis mesikas, ristik, põldhein, kaunviljad varajane kartul, segatis, varajane oder oder, suvinisu, taliteravili, lina
Talinisu mesikas, ristik, põldhein, kaunviljad varajane kartul, segatis, varajane oder, raps, rüps oder, suvinisu, taliteravili lina
Suvinisu söödajuurvili, kartul, kaunvili, ristik, põldhein talirukis, raps, rüps suvinisu, oder, kaer lina
Oder kartul, söödajuurvili, kaunvili, põldhein taliteravili, ristik, raps, rüps, lina, kaer, oder, suvinisu
Kaer kartul, söödajuurvili, kaunvili, ristik segatis, segavili, taliteravili, oder, suvinisu, raps, rüps kaer, lina
Hernes
Vikk
Põlduba
kartul, söödajuurvili taliteravili, suviteravili segatis, raps, rüps hernes, vikk, põlduba
Kartul kaunvili, liblikõielised heintaimed taliteravili, söödajuurvili kaer, oder, suvinisu Kõrrelised heintaimed, kõrrelisterohke põldhein
Söödajuurvili kaunvili, taliteravili kartul, segatis, ristik kaer, oder, suvinisu
Lina kaunvili, ristik taliteravili, söödajuurvili, segatis kaer, oder, suvinisu lina
Raps
Rüps
ristik** teravili mais lina, ristõielised, hernes
Taliraps põldhein, kõrrelised heintaimed varajane oder, talioder varased talinisu sordid ristõielised, hernes
Ristik taliteravili, varajane oder kaer, suvinisu, hiline oder segatis ristik
Mais teravili, raps mais suvinisu

*sobivusel on arvestatud nii kultuuride iseenda taluvust kui ka teisi aspekte (haigused, kahjurid jm). Kui ei osutu võimalikuks külvata sobiva eelvilja järel, tuleks eelistada keskmiselt- ja vähesobivaid eelvilju ning vältida mittesobivaid.
**suure haljasmassiga ristiku sissekündmisel suureneb valgemädaniku oht

Autorid: Enn Lauringson ja Liina Talgre (juuli 2014)