Trükis “Muldade väliuurimine” pdf failina aadressil http://pk.emu.ee/struktuur/muld/oppetoo/oppematerjalid/

III Mullapäeva (06.12.2012) ettekanded  http://pk.emu.ee/struktuur/muld/mullapaev/

Eesti põllumuldade väetistarve ja selle analüüs

Miks on vaja mulda lubjata?

Lubjatarbe määramise tabel

Kaardirakendused: