Mitmed väetised muudavad nende kasutamisel mulla happeliseks. Nendest enamkasutavad on ammooniumnitraat ja ammooniumsulfaat ja nende baasil valmistatud väetised. Nende, füsioloogiliselt hapude väetiste mõjul toimub lühema või pikema aja jooksul mulla vaesumine kaltsiumist. Alljärgneval joonisel 3 on toodud lubja (CaCO3) kogused, millega on vaja tasakaalustada väetise poolt tekitatud negatiivset mõju. Mulla ja mullaviljakuse kaitseks on soovitatav mulda viia vastavalt kasutatud väetiste poolt tekitatud kahju korvamiseks ka lubiväetisi või kasutada väetisi, mis juba sisaldavad vastava koguse kaltsiumi.


Joonis 3. Erinevate väetiste mulda hapestava toime neutraliseerimiseks vajalik lubiväetise hulk

Autor: Valli Loide (detsember 2014)