Iseloomustus

Õlituder on ristõieliste sugukonda kuuluv õlitaim. Taim on 50-100 cm kõrgune isetolmlev. Vili on kõdrake ning seemned on kollase või pruunikaskollase värvusega. Saagi poolest võrreldav suvirüpsiga – 1000-1300 kg/ha. Kasvuaeg suhteliselt lühike – 80-100 päeva (külvist küpsemiseni). 1000 seemne mass on 1 g piires ja seeme on mittevarisev. Proteiinisisaldus on seemnetes u 24% ja õlisisaldus 38%. Esineb vähem haiguseid ja kahjureid kui rapsil.

Kasvunõuded

Ristõielise kultuurina on nõuded samad, mis rapsi puhul. Suur eelis – sobib kasvatamiseks külvikorra väliselt, näiteks vanade rohumaade kasutusele võtmisel teisel või kolmandal aastal pärast teravilja.

Õlitudrale kõige sobivamad on vähe viljakad kergema lõimisega, suhteliselt kuivemad mullad. Savisemad mullad talle ei sobi.

Külviaeg on suhteliselt varajane (suviteraviljadega samal ajal või pärast neid), sest seeme idaneb +1…+2 kraadi juures ja noorte taimed vastupidavus öökülmadele on hea (-2…-10 kraadi). Külvisenormiks on 400 idanevat seemet ühele ruutmeetrile (4 kg/ha). Kuna seeme on väike, tuleb külvata suhteliselt pinnalähedale. Kuivema mulla puhul on soovitav enne külvi rullida, et tagada madalamat külvi ja tihendada külvialust pinda niiskuse üles tõusmiseks.

Fosfori ja kaaliumi tarve on sarnane suvirüpsile. Mulla keskmise ja suure väetistarbe korral anda 30-40 kg/ha fosforit ja 60-90 kg/ha kaaliumit. Lämmastikku on soovitav anda vähemalt 60 kg/ha. Õlitudra kasvatamisel segus hernega ei ole lämmastikku vaja anda.

Kiire algarengu tõttu suudab üheaastased umbrohud piisava külvisenormi puhul alla suruda, kuid ei ole võitlusvõimeline pikaealiste umbrohtudega. Kasutada rapsile sobivaid herbitsiide.