Kvaliteetse ja kõrge toiteväärtusega sööda saamiseks on heintaimede arengufaaside tundmine väga oluline, sest taimede arengufaasid on otseses seoses saagi ja sööda kvaliteedinäitajatega.

Liblikõieliste heintaimede arengufaasid:

  • võrsumine;
  • varsumine;
  • nuppumine;
  • õitsemine.

Kõrreliste heintaimede arengufaasid:

  • võrsumine;
  • kõrsumine;
  • loomine;
  • õitsemine.

 

 

Autor: Are Selge (september 2014, uuendatud märts 2022)