Heintaimed moodustavad rohttaimede valdava enamiku. Heintaimed võivad olla kõrrelised, liblikõielised, lõikheinalised, loalised ja rohundid. (Eesti Maaelu Entsüklopeedia (2008), I osa, lk. 188)

Käesolevast rubriigis tutvustatakse heintaimedest kahte väärtuslikumat sugukonda:

  • liblikõielisi, mis on proteiini- ja mineraalainerikkad söödataimed ning ühtlasi rikastavad ka mulda lämmastikuga;
  • kõrrelisi, mis ületavad pikaajalisel kasutamisel teisi heintaimi saagikuselt. Ka ohustab ebasoodus ilmastik nende saaki vähem.

 

Eelkõige kultuurrohumaade segudes enamlevinute heintaimede äratundmine ka varajases arengufaasis on väga oluline! Ainult nii saab farmer hinnata rohusaagi potentsiaalset kvaliteeti, teha õigeid otsuseid rohumaa väetamise, niitmisaja ja ümberrajamise vajaduse osas.

Kellel on sügavam huvi rohumaal kasvavate heintaimede, rohundite jms osas, siis on abiks ka online elektrooniline taimemääraja e-taimetark, kuhu on kantud 1100 Eesti taimeliiki. https://eseis.ut.ee/ial5/k2n/eFloora/Eesti/computer/options/1.html

Autorid: Are Selge (märts 2022), Argaadi Parol ja Indrek Keres (september 2014)