Sale-haguhein (Koeleria macrantha) (on 20-60 pikkuste peente kõrtega tihedaid mättaid moodustav puhmikuline mitmeaastane alushein. Püstihoiduv pööris on tihe, sale ja tipu suunas ahenev. Pähikuraod koos hõberoheliste pähikutega hoiduvad õitsemise ajal laiali. Taim on püstise kasvulaadiga, rohkete pikkade juurmiste ja väheste kõrrelehtedega.

Eelistab päikesepaistelist kasvukohta ega ole nõudlik mullaviljakuse suhtes. Kuigi on talvekindel ja talub hästi üleujutust, ei sobi talle liigniisked mullad. Sale-haguhein on põuakindel ning lubjalembese taimena eelistab neutraalse reaktsiooniga liiv-, saviliiv- ja kergemaid liivsavimuldasid.

Söödaväärtuse poolest kuulub keskpäraste heintaimede hulka. Vegetatiivse levikuvõime puudumisest ja madalast kasvust tingituna ei suuda sale-haguhein mitmeliigilistes segudes võistelda tugevamakasvuliste heintaimedega. Talub karjatamist ja sobib eelkõige lambakarjamaa seemnesegusse. Sale-haguhein sobib väga hästi murude rajamiseks (külvisenorm 6 g/m2).

Eesti sordilehel on murusort ‘Ilo’.

Harilik kastehein (Agrostis capillaris) on 20-40 cm pikkuste peente püstiste ja lühikeste mullasiseste võsunditega alushein. Esineb meil ka loodusliku liigina.

Talub mitmesuguseid kasvutingimusi. Ta on iseloomulik kõrreline happelistel, huumusvaestel ja tihenenud kuivadel väetamata mineraalmuldadel paiknevatel karjamaadel või söötidel. Seega on ta kasvutingimuste suhtes vähenõudlik, talub hästi poolvarju ja põuda. Talvitumistingimustele väga vastupidav. Väetistele reageerib nõrgalt, halb söödavus. Harilik kastehein on väga dekoratiivne, mistõttu sobib eelkõige muruks.

Külvisenorm puhaskülvis on 12 kg/ha.

Eesti sordilehel on kodumaine murusort ‘Harri’.

Lamba-aruhein (Festuca ovina) on kõige vähenõudlikum ja madalakasvulisem (10-40 cm) tihedapuhmikuline dekoratiivne alushein. Lehed on tumerohelised ja niitjad.

Iseloomulik on ta kuivadele looduslikele kasvukohtadele (loopealsed, nõmmed). Aeglase algarenemisega, kuid varakult õitsev. Taimik on talve- ja haigusekindel. Talub hästi suvist kuumust, põuda ja intensiivset karjatamist. Nõrga konkurentsivõimega. Sobib eelkõige murude rajamiseks põua all kannatavatele liivmuldadele.
Külvisenorm puhaskülvis on 20 kg/ha

Lugemist:

  • Annuk, K. Aavola, R. 2006. Liikide agronoomiline iseloomustus ja sordid. Eritüübiliste rohumaade rajamine ja kasutamine (koost. A. Bender) Jõgeva, lk. 78-101.
  • Aavola, R. 2008. Itaalia raihein ‘Talvike’ – alternatiiv üheaastasele raiheinale. Põllukultuuride uuemad sordid, nende omadused ja kasvatamise eripära. ISBN 978-9949-15-627-6, OÜ Vali Press, Jõgeva, lk. 78-79.

Autorid: Argaadi Parol ja Indrek Keres (september 2014)