Viited

Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI).

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi struktuuriüksuste töötajate poolt avaldatud publikatsioonid: https://pk.emu.ee/teadusinfo/

TEADUSLIK-PRAKTILINE KONVERENTS AGRONOOMIA 2022 – 9. märts 2022

  • Lutsernikarjamaa saak ja saagi kvaliteet maheviljeluses.
  • Lutsernisort ’Heiti’.

Inglise keeles:

aiandus (13) biomajandus (13) digilahendus (13) Eesti Maaülikool (12) elurikkus (20) EMU (13) EPKK (43) ETKI (29) ETKL (14) innovatsioon (16) juhtimine (21) karjatervis (28) Keskkond (21) keskkonnasõbralik (12) kliimamuutused (12) lambakasvatus (17) lihaveisekasvatus (23) Liidrite Kool (13) loomade heaolu (11) loomakasvatus (52) loomatervis (29) mahe (22) MES (12) metsandus (11) muld (48) piimaveised (12) pindalatoetus (12) PMK (33) põllumajandus (28) põllumajanduskeskkond (10) silo (11) siloseire (12) söötmine (12) süsinik (18) taimekaitse (31) taimekasvatus (39) taskuhääling (11) teadus (13) toiduohutus (13) toidutootmine (24) toit (30) veterinaaria (27) ÜhendPIP (17) ühistegevus (19) ühistu (11)