Rohumaade rajamise eesmärgiks on saada rohukamar kvaliteetse ja suhteliselt odava rohusööda kasvatamiseks.

Vanemate rohumaade ümberrajamine on vajalik kui rohumaade saak ja saagi kvaliteet jätab soovida. Esmasteks rohukamara vananemise indikaatoriteks võivad olla rohumaa madal saagikus ning karjamaade puhul ka loomade poolt halvasti söödud rohi. Rohu kvaliteedi languse põhjuseks on enamasti muutused rohukamara botaanilises koosseisus – kvaliteetsete kultuurheintaimede väljalangemine taimikust, madala saagikuse ning toiteväärtusega rohundite invasioon ja levik rohukamaras.

Tihtipeale põhjustavad rohukamara botaanilise koosseisu halvenemise rohumaade ebaõige kasutamine ja hooldamine, muutused mulla toitainete sisalduses, pH-s ja niiskusrežiimis. Väetiste kasutamine mittepiisavates kogustes, liig hiline niitmine või karjatamine, intensiivne karjatamine või raskete masinate kasutamine kõrge mullaniiskuse korral – kõik see vähendab kvaliteetse rohukamara kestvust. Olenevalt kliimavöötmest võib rohumaid aeg-ajalt kahjustada talvekülm (eriti lumevaesed aga pakaselised talved), kevadised kestvad sulaveed ning selle jäätumine ja varakevadiste õhutemperatuuride järsud kõikumised. Eriti tundlikud on selliste ilmastikutingimuste vastu soojemast kliimavöötmest imporditud talveõrnemad heintaimeliigid.

Paratamatu on lühemaealiste heintaimede väljalangemine taimikust. Rohumaade vananemine on loomulik protsess ja taimiku optimaalne kasutuskestvus sõltub eelkõige valitud/külvatud heintaimedeliikidest ja sortidest, kasutusrežiimist ning loomulikult klimaatilistest faktoritest.

Rohumaade uuendamine on kulukas ettevõtmine. Selle peaks ette võtma alles siis kui rohukamara botaaniline koosseis on halb, rohumaa vajab tasandamist või muld kuivendamist. Rohumaade uuendamine on õigustatud siis, kui tehtud kulutused tasuvad end ära läbi kvaliteetsema ja suurema saagi.

Rohumaa renoveerimine peaks toimuma juhul kui:

  • rohukamar sisaldab vähem kui 50% kvaliteetseid heintaimi;
  • rohukamar sisaldab enam kui 30% rohundeid;
  • maapind on väga ebatasane;
  • rohukamar on tõsiselt kahjustatud külma või raskete masinate poolt;
  • mulla kuivendustööd on hädavajalikud.

Rohundite, nagu võilille, hariliku orasheina leviku korral halveneb rohukamara kvaliteet kiiresti. Rohumaa mille botaaniline koosseis on keskmise kvaliteediga (50-70% kvaliteetseid heintaimi ja alla 25% orasheina) on võimalik parandada õiget tehnoloogiat ja kasutusrežiimi kasutades. Siiski, selline viis rohumaa parandamiseks võib võtta aega mõned aastad.

Autor: Are Selge (september 2014, uuendatud märts 2022)


Loe rohumaade rajamisest: