Luues seemnetele head idanemistingimused on oluline tagada jätkuvalt noorte heintaimede kiire areng.

Esimeseks hooldusvõtteks katteviljata uuskülvide juures on umbrohtude pealtniitmine. Umbrohud konkureerivad kultuurtaimedega nii toitainete, valguse kui ka niiskuse osas. Üheaastaste umbrohtude levik uuskülvis on üsna sage ja seetõttu taimiku niitmine ~15 cm kõrguselt ka tihti hädavalik. Sellel kõrgusel ei lõika me kultuurtaimi, küll aga pidurdame umbrohtude arengut ja välistame seemnete valmimise ning leviku läbi generatiivorganite.

Hooldusniitega ei tohi hilineda, sest mahaniidetud mass võib põhjustada kultuurtaimede ‘lämmatamist’ ning tekitada rohukamaras tühikuid. Kui aga umbrohtude levik ei ole probleemiks ja kultuurtaimed ei ole varjatud, siis on mõttekam I niide koos umbrohtudega haljasmassiks koristada.

Mõningatel juhtudel (lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude leviku korral) on uuel, vastrajatud rohumaal vajalik ka keemiline umbrohutõrje (nt. Basagran, kulunorm 2,5 – 3,0 l/ha).

Peale ühe või harvem kahekordset hooldusniidet on karjamaa valmis kasutamiseks. Kevadiste külvide karjatamist on soovitatav alustada suve II poolel noorkarjaga ja kuivades ilmastikuoludes. Oluline on lasta taimedel moodustada tihe rohukamar ja anda aega juurestiku väljaarendamiseks, sest sellega luuakse loomade trampimisele vastupidav rohukamar. Vihmaste ilmade korral, kui muld on väga niiske, ei ole soovitatav karjamaid karjatada. Seega tuleks saak koristada, kas haljassöödaks või siloks.

Rohumaataimik peaks enne talve olema paraja kõrgusega – mitte liiga madal (min 7 cm kõrge) ega ka liiga kõrge. Kuid liiga hilist tugevat karjatamist või niitmist tuleb vältida.

Autor: Are Selge (september 2014, uuendatud märts 2022)