Sõna ’silo’ tuleneb kreekakeelsest sõnast ’siros’ ja tähendab süvendit teravilja hoidmiseks. https://en.wikipedia.org/wiki/Silo

Rohusilo peatüki koostas Are Selge, konsulent, Hummuli Agro OÜ juhataja. Veebruar 2022

Oleme kuulnud väiteid, et rohusilo kvaliteedis ei ole viimaste aastakümnete jooksul märkimisväärseid arenguid toimunud. Ka eelmisel millenniumil valmistati sama kvaliteediga rohusilo, mida tänapäeval. Selle väitega võib osaliselt nõustuda. Samas arvestades masinapargi, tehnoloogiate, silohoidlate, silokindlustuslisandite jm kvaliteetse silo valmistamiseks vajalike vahendite arenguid, julgen väita, et aastatega on paranenud kvaliteetse silo osakaal valmistatud silokogusest.

Loomakasvataja ootused silo kvaliteedile

Silo valmistamisel etendab olulist rolli konkreetse aasta ilmastik. Põuaperioodid, hoovihmad silovalmistamise ajal, viimane niide, mis jääb (hilis)sügisesse jms –  kõik see raskendab kõrgekvaliteetse silo valmistamist. Seega on ka madalama toiteväärtusega silo (sööda) olemasolu paratamatu nähtus. Sellegi poolest võiksime püüelda järgmise rohusilo kvaliteedi suhte poole:

Rohusilo kvaliteet aasta vältel.
Joonise autor Are Selge
Joonis: Are Selge