Teraviljakasvatuse edukus ei sõltu ainult ettevõttesse muretsetud tehnikast, varutud väetistest ja taimekaitsevahenditest. Oluline on tunda oma põldu, teada kohalikke kliimaolusid ning osata arvestada taimeliikide ja sortide vajadustega. See on eelduseks asjatundlikule sordivalikule, tööde õigeaegsele tegemisele ja sobivate tehnoloogiate valikule, mis omakorda loob võimaluse olla oma tegevuses edukas.

Igasuguse tegevuse käigus tekib tegijal küsimusi. Teraviljakasvatuses, nii nagu eluski, ei ole olemas absoluutset tõde. Osadele probleemidele/ küsimustele annab vastuse aeg ja omandatud kogemused, osadele on võimalik otsida vastuseid erialastest käsiraamatutest ning teaduslikest väljaannetest ning neid siis oludega kohandada. Siin leheküljel on kirjas teraviljakasvatuse põhialused, mille baasil on huvilistel lihtsam otsida vastuseid spetsiifilistele küsimustele.

Kindlasti tunnevad paljud teadlased ja tegevpõllumehed siin kirjapandus ära oma mõtted, järeldused ja arvamused. Olen aastate jooksul oma töös kasutanud lugematul arvul avaldatud artikleid jms., mille eest olen jätkuvalt tänulik kõikidele autoritele.

Miralda Paivel
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli taimekasvatuse õpetaja

 

Huvitavat lugemist