Maailmas kasutatakse odra kogutoodangust õlle tegemiseks ~10%. Õlleodra kasvatamine põhineb meil käesoleval ajal lepingutele õlletööstustega.

Õlleodra tera peab olema ühtlane (suure 1000 seemne massiga), terve (haigustest kahjustamata), läikiv, helekollase, kollase või hallikaskollase värvusega ja odrale omase lõhnaga (ei ole lubatud kopitus-, linnase- ega muu võõras lõhn ). Terade niiskusesisaldus peaks olema 11…13,5%. Kvaliteetne tera ei tohi olla liiga kuiv ega ka niiske; ülekuivatatud vili nõuab ettenähtust pikemat aega leotamiseks, liiga suur niiskus aga võib rikkuda säilimist ja seega ka idanevust.

Õlleodras ei tohi olla lisandeid – teiste teraviljade (kaer, rukis, nisu) seemneid, mehaanilisi vigastusi või kahjurite poolt rikutud teri, samuti kõrbenud ja idanenud teri (piirmääraks 2%); peentera võib olla kuni 3%.

Väga tähtis õlleodra kvaliteedi näitaja on idanevus, sest üksnes korralikult idanevates terades tekib piisavalt ensüüme, mille mõjul endosperm muutub lahustuvaks. Terade idanevus peaks olema mitte alla 95%. Tähtis on ka idanemisenergia; kõrge idanemisenergia näitab seemnete idanemise ühtlikkust.

Toorproteiinisisaldus terades peaks olema alla 11,5%. Suurema proteiinisisaldusega odrast on raskem linnaseid ja õlut valmistada ning linnastamisel on kaod suuremad. Iga lisaprotsent proteiini tähendab ekstraktiivsuse langust ligikaudu ühe protsendi võrra.

Õlleodra kasvatamiseks ei sobi rasked savimullad ja happelised liivmullad, sobivaim mulla reaktsioon on pH 6,0…6,5. Eelviljaks sobivad rukis, kartul, raps; ei soovitata liblikõielisi, sest need jätavad mulda lämmastikku ja seega on vajamineva lisalämmastiku koguste  määramine keerulisem.

Hea kvaliteediga saagi eeldus  on nõuetekohane mullaharimine ja külv. Külvata võiks võimalikult vara, et kasutada ära mulla kevadist veevaru ja jahedamaid ilmasid; ka on varasemad külvid võimalik koristada varem. Sobivaks külvitiheduseks on 500…550 idanevat seemet m2-le; enne külvi tuleks seeme puhtida.

Kompleksväetis on soovitav anda külviga koos, arvestusega kasvuperioodil 50…60 (80) kg/ha lämmastikku; kasvuaegselt võiks lämmastikuga väetada võrsumisfaasis (hilisem väetamine võib liigselt suurendada proteiinisisaldust terades).

Suurt tähelepanu tuleb kasvuajal pöörata umbrohtude, kahjurite ja haiguste tõrjele, sest nakatumine jms. võivad terade kvaliteeti pöördumatult alandada.

Õlleoder tuleb koristada täisküpsuses, kohe pärast koristust alustada kuivatamist seemnevilja reziimil (suurim lubatud teratemperatuur 35…45 kraadi).