Orase kevadise äestamise ülesandeks on mullakooriku purustamine, umbrohtude hävitamine, mulla niiskusvaru säilitamine ning talvega hävinenud või haigestunud taimede eemaldamine ning mulla õhustamine. Optimaalne aeg äestamiseks on siis kui muld on piisavalt tahenenud (äke peab tegema põllul tööd, mitte vedama märga mulda kriipse), enne äestamist võiks anda kevadise lämmastikväetise. Kaasaegsete oraseäkete kasutamisel ei ole töösuunal tähtsust, vanemate (võrkäkete) kasutamisel võiks äestada risti või diagonaalis külviridadega. Äestamine on efektiivsem talinisu põldudel. Rukkipõllu äestamine nõuab ettevaatlikkust, sest rukki võrsed on haprad ja võivad murduda; kevadel kasvanud võrsed ei ole aga produktiivsed, moodustuvad terad on kõlujad ja madala kvaliteediga.