Tegevusvaldkonnas tegutsevate ettevõtjate ja nende töötajate teadmiste taset on vaja tõsta selleks, et kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid tootmise parendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks, suurendada läbimüüki ja lisandväärtust ning suurendada ressursitõhusust ja parandada keskkonnahoidu. Aianduse tegevusvaldkonna pikaajaline programm aitab täita Eesti aiandussektori arengukava aastateks 2015-2020 eesmärke.

Hanke ühised täitjad on

 • Eesti Maaülikool,
 • Räpina Aianduskool,
 • Eesti Aiandusliit,
 • Eesti Taimekasvatuse Instituut.

Raamleping sõlmiti 05.10.2016
Lepingu kontaktisikuks on Kadri Karp. Info: aiandusepip[A]gmail.com

Programmi nõukogu koosseis:

 • Aianduse konsulent – Margus Kopp Fragarius OÜ
 • Aiandusega tegelevate ettevõtjate esindajad
 • Janika Ilves  – Murimäe Vein OÜ
 • Margus Vahtramäe – Kanepi Aiand OÜ
 • Andres Voore – Kadastiku talu OÜ
 • Raido Rätsep – Mammud OÜ
 • Maaeluministeeriumi esindaja –  Erkki Miller
 • Maaeluministeeriumi esindaja –  Eike Lepmets
 • Täitja esindaja         Kadri Karp  –   Eesti Maaülikool