Loomakasvatuse tegevusvaldkonna teadmussiirde programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset

Hanke ühised täitjad on

 • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda,
 • Eesti Maaülikool,
 • Maaelu Edendamise Sihtasutus,
 • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Raamleping sõlmiti 05.05.2017.
Lepingu kontaktisikuks on Roomet Sõrmus. Info: info@epkk.ee

Programmi nõukogusse kuuluvad:

 • Ants Aaman, Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindaja (programmi nõukogu esimees)
 • Arvo Kuutok, Takkasaare talu
 • Enno Piisang, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakond
 • Ivi Randmaa, konsulent
 • Katrin Reili, Veterinaar- ja Toiduamet
 • Liina Jürgenson, Maaeluministeeriumi  põllumajanduspoliitika osakond
 • Ruth Türk, Järvamaa Kutsehariduskeskus
 • Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
 • Tanel Bulitko, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu