Mahe PiP 2016-20192021-06-28T16:20:52+03:00

Programmi jooksul tuleb korraldada järgmisi infopäevi või täienduskoolitusi (vt pikk.ee või maheklubi.ee kalender)

 • mahepõllumajanduslik loomakasvatus
 • mahepõllumajandusliku taimekasvatus
 • taimekasvatussaaduste mahetöötlemine
 • loomakasvatussaaduste mahetöötlemine
 • mahetoodete turundus
 • mahetoitlustamine
 • mahetootmine ja -toitlustamine
 • mahetootmine ja -töötlemine

Programmi jooksul tuleb koostada või täiendada teabematerjale 
(vt siit või maheklubi.ee kalender)

 1. aasta tegevused
 • 40 infopäeva (teemad: lihaveisekasvatus, lambakasvatus, linnukasvatus, taimekasvatus, köögiviljakasvatus, marjakasvatus, puuviljakasvatus, taimekasvatussaaduste töötlemine, loomakasvatussaaduste töötlemine, turundus, mahetootmine ja toitlustamine, mahetootmine ja töötlemine ning infopäevad mahesektori organisatsioonid esindajatele);
 • mahepõllumajanduse konverents;
 • 8 esitlustegevust maheettevõtetes (taime- ja loomakasvatus, töötlemine);
 • 3 demokatset (viljelusviisid; teraviljasordid ja agrotehnika; marja- ja puuviljakultuuride sordid ja agrotehnika) ja nende 6 esitluspäeva;
 • 6 õpiringi (loomakasvatajatele, marja- ja puuviljakasvatajatele, lambakasvatajatele, veisekasvatajatele, 2 x taimekasvatajatele),
 • portaali maheklubi.ee haldamine,
 • 2 ettevõtete külastus Eestis ja 1 ettevõtete külastus välisriigis (teema: mahepiimakarjakasvatus Skandinaavias),
 • 12 teabematerjali (sh olemasolevate materjalide täiendamine),
 • kvartaalne väljaanne “Mahepõllumajanduse Leht” (elektrooniliselt)

2018. aasta tegevused (toimumine avaldatakse sündmuste kalendris ja veebis www.maheklubi.ee):

2018. a I kvartali aruanne
2018. a II kvartali aruanne
2018. a III kvartali aruanne
2018. a IV kvartali aruanne

2017. aastal elluviidud tegevused

2017. I kvartali aruanne
2017. II kvartali aruanne
2017.a III kvartali aruanne
2017.a IV kvartali aruanne

 

2016. aasta tööplaan/elluviidud tegevused

2016. a II kvartali aruanne
2016. a III kvartali aruanne
2016. a IV kvartali aruanne

 

 

Go to Top