2016. aastal toimunud infopäevad:

Infopäeva teema/ nimetus

Kvartal

Tegevuse korraldamise ajalised piirangud

Päevi
Infopäev MAK tegevuse liigi 4.4 Kiviaia taastamise toetus tutvustamiseks

I

Infopäevad tuleb korraldada perioodil  01.01.2016 – 10.02.2016. Meetme taotlusvoor toimub 2016 märtsi alguses

4

Kvaliteedikava, geograafilise tähise ja müügiedenduse teemade infopäev

I

Korraldada tuleb 2 infopäeva 2016. a veebruaris.

2

Infopäev MAK tegevuse liigi 6.3 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine tutvustamiseks

I

Infopäevad tuleb korraldada perioodil  01.02. – 31.03.2016. Toetuse taotlusvoor toimub 2016 aprilli alguses

2

Pindala- ja loomatoetuste infopäev

I

Infopäev tuleb korraldada perioodil 01.03.2016 – 30.03.2016, sõltuvalt vastavate määruste allkirjastamisest

1

Infopäev MAK tegevuse liigi 12.2 Natura 2000 toetus erametsamaale tutvustamiseks

I

Infopäevad tuleb korraldada märtsis 2016. Toetuse taotlusperiood on aprill/mai 2016.

5

Infopäevade korraldamine MAK 2014—2020 meetme 14 Loomade heaolu

I-IV

kõik 30 infopäeva tuleb korraldada 31. detsembriks 2016, igas maakonnas kaks. I kvartalis tuleb korraldada nendest 8

30

Pindala- ja loomatoetuste infopäev põllumajandustootjatele

II

Infopäevad tuleb korraldada perioodil 1.04.2016 – 30.04.2016. Toetuste taotlusperiood on 2.05.2016 kuni 22.05.2016.

15

Infopäev meetme 9 Tootjarühmade ja tootjaorganisatsioonide loomine tutvustamiseks

II

Infopäevad tuleb korraldada perioodil 1.04-30.05.2016. Tunnustamise taotlusvoor toimub juunis 2016. Toetuste taotlusvoor toimub oktoobris 2016.

2

Infopäev MAK tegevuse liigi 4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid tutvustamiseks

II

Infopäevad tuleb korraldada II kvartalis (aprill-mai)

Toetuse taotlusperiood on 24.10.2016 kuni 28.10.2016.

4

Infopäev MAK tegevuse liigi 4.2 Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks, tutvustamiseks

II

Toetuse taotlusperiood on 2016. aasta juunis.

3

Infopäevad MAK meetme 8 Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse tutvustamiseks

II

Toetuse taotlusperiood on 2016. aasta juunis

5

Infopäev MAK tegevuse liigi 6.4 Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas tutvustamiseks

II

Toetuse taotlusvoor toimub augustis 2016

2

Infopäev MAK tegevuse liigi 16.4 Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine tutvustamiseks

II-III

Toetuste taotlusperiood on 08.08.2016 kuni 12.08.2016.

2

Infopäev meetme 5 Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetodite kasutuselevõtmine tutvustamiseks

II-III

Infopäevad tuleb korraldada 01.06-31.07. Meetme taotlusvoor toimub augustis 2016

1

Infopäevad või täienduskoolitused mahepõllumajanduse teemal

II-IV

Infopäevad või täienduskoolitused tuleb korraldada 01. novembriks 2016.

10

Infopäev MAK tegevuse liigi 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine tutvustamiseks

III

Infopäevad tuleb korraldada perioodil  01.07.2016 – 10.08.2016. Meetme taotlusvoor toimub augustis 2016

2

Infopäevade korraldamine MAK 2014—2020 tegevuse liigi 10.1.4 Keskkonnasõbraliku aianduse toetus tutvustamiseks

III-IV

Infopäevad tuleb korraldada III ja IV kvartalis (1. detsembriks 2016)

5

Metsanduse üleriigiline infopäev

IV

Infopäev tuleb korraldada IV kvartalis (november-detsember)

1

MAK tegevuse liigi 12.2 Natura 2000 toetus erametsamaale üleriigiline infopäev

IV

Infopäevad tuleb korraldada IV kvartalis. Võimalusel koos Metsanduse üleriigilise infopäevaga

1

Infopäev MAK tegevuse liigi 4.1. investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks tutvustamiseks

IV

Infopäevad tuleb korraldada perioodil 01.11.2016 – 04.12.2016. Taotlusvoor toimub detsember 2016

3

Infopäev vajaduspõhiselt tõenäoliselt tellitakse väärtusliku põllumaa teemalisi infopäevi

Infopäevad  MAK tegevuse liigi 16.4 Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine tutvustamiseks

06. detsembril Tartus (Tartumaa Põllumeeste Liidu õppeklassis (Jalaka tn 48, Tartu)
08. detsembril Tallinnas (Tallinna Teeninduskooli B-korpuse õppeklassis, Majaka 2, Tallinn)

ETTEKANDED
Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus – Jaanus Joasoo, Maaeluministeerium
Lühikeste tarneahelate võrgustike arengutest – Krista Kõiv ja/või Reve Lambur, Maamajanduse Infokeskus
Lühike tarneahel ja kohalike turgude arendus.TÜ Taluturg – Merle Vall, TÜ Taluturg (NB! – ainult Tartus)
Talutoidu laadad kaubanduskeskuses – Sirkka Pintmann, MTÜ Ehtne Talutoit
Kohalik toit – söödav identideet – Ülle Jukk, MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda (NB! ainult Tallinnas)

Infopäevad keskkonnasõbraliku aianduse (KSA+KSK) toetuse tutvustamiseks

Infopäev on mõeldud kõigile köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaime- ning puuvilja- ja marjakasvatajale.
Infopäev on kohustuslik keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetuse (KSK) ning keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse (KSA) taotlejatele, kes taotlesid toetust esmakordselt 2016. aastal. Samuti on oodatud huvilised, kes planeerivad KSK ja/või KSA taotlemist järgmisel aastal või kes taotlesid toetust eelmisel aastal, aga mingil põhjusel koolitust läbida ei jõudnud.

KSA toetuse suurus on 160 €/ha, KSK toetust makstakse maasikakasvatuse eest 248 €/ha ning köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse eest 344 €/ha.

Tasuta infopäevad  algavad 10.00 ning kestavad 6 akadeemilist tundi

Infopäevad toimuvad:

9.11.2016      Kuressaare, Tallinna mnt 27 (Saarte NK õppeklass)
10.11.2016      Saku, Harju TL õppeklass
11.11.2016      Kamari Seltsimaja, Põltsamaa vald
17.11.2016      Pärnu, Kerese 4 (õppeklass)
18.11.2016      Valga, Vabaduse 26, (Ärimaja õppeklass)

Infopäevade teemad:

1. Ülevaade toetuse taotlemise nõuetest;
2. Taimehaigused ja – kahjurid, nende seire, tõrje abinõud;
3. Bioloogilist mitmekesisust toetavad elemendid, nende valmistamine ja paigaldamine;
4. Muud keskkonnasõbralikku tootmist toetavad võtted.

Infopäevade ettekanded:

Priit Põldma “Keskkonnasõbraliku aianduse toetus”
Margus Kopp “Keskkonnasõbralik aiandus. Puuvilja- ja marjakasvatus. Maasikakasvatus. Toetus ja nõuded”

Lisaks antakse infot puuvilja- ja marjakultuuride, maasika ning köögiviljade keskkonnasõbralikust kasvatamisest.

Infopäeva arvestatakse KSA ja KSK kohustusliku koolitusena.

Toetuse taotleja peab 1. detsembriks olema osalenud keskkonnasõbraliku aianduse koolitusel.

Andmed osalejate kohta kantakse e-PRIA kliendiportaali.

Metsanduse üleriigiline infopäev

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Maaeluministeeriumi, SA Erametsakeskuse ja Eesti Erametsaliiduga korraldab 24. novembril Viljandis Grand Hotel Viljandi konverentsisaalis metsanduse üleriigilise infopäeva,
kus käsitletakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 metsanduse toetusmeetmete rakendumist ja siseriiklike toetuste küsimusi.

Infopäev on suunatud erametsaomanikele ja metsaühistute eestvedajatele/tugiisikutele, metsanduse konsulentidele ning asjaomastele ametnikele ja töötajatele.

PÄEVAKAVA

10.00 – 11.00 TERVITUSKOHV
11.00 – 11.10 Sissejuhatus Jaanus Aun – SA Erametsakeskus juhatuse liige,
infopäeva moderaator
11.10 – 11.50 Maapiirkonna areng ja maaettevõtlus: arengud, probleemid, perspektiivid ja väljakutsed Prof  Rando Värnik – EMÜ Majandus- ja Sotsiaalinstituut
11.50 – 11.55 Küsimused
11.55 – 12. 15  Metsanduse toetamise arengud MAK 2014–2020 kaudu  Helve Hunt – Maaeluministeerium
Meetme „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamine“ spetsialist

12.15 – 12.20 Küsimused
12.20 –  12.35 Metsaomanikud taristu meetme toetuse saajatena Reena Osolin – Maaeluministeerium
Meetme „Põllu- ja ,metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“ spetsialist

12.35 –12.40 Küsimused
12.40 – 13.10 Metsameetme ja Natura 2000 toetuse rakendumise tulemused Triin Suur – SA Erametsakeskus toetuste üksuse arendusnõunik
13.10 – 13.50 LÕUNA
13.50 – 14.10 Toetusõiguslike metsauuendustööde ja hooldusraiete potentsiaal erametsas Mikk Link – EEML juhatuse aseesimees, Läänemaa Metsaühistu tegevjuht
14.10 – 14.15 Küsimused
14.15 – 15.05 Koiva torm.
Tormikahjustused ja nende kõrvaldamine ning taastamine. Rein Kukk – RMK Kagu regiooni juht

15.05 – 15.10 Küsimused
15.10 – 15.30 KOHVIPAUS
15.30 – 15.55 Metsanduse toetamine riigi vahenditega (siseriiklikud toetused) Triin Suur – SA Erametsakeskus toetuste üksuse arendusnõunik
15.55 – 16.00 Küsimused
16.00 – 16.30 Kuidas edasi? Vaade aastatesse 2020+. Arutelu. Jaanus Aun – EMK

Tasuta infopäev MAK meetme 9 – Tootjarühmade ja tootjaorganisatsioonide loomine tutvustamiseks

22.septembril Paides, Paide kultuurikeskuse seminariruumis nr 209

Infopäeva algus kl 10.00, kestus 4 tundi.

Infopäev on suunatud põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning metsa majandamisega tegelevatele isikutele. Infopäevast võivad osa võtta ka konsulendid.

Teemad ja lektorid:

– Tootjarühmade tunnustamine ning tootjarühma loomise ja arendamise toetus. – Maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna peaspetsialist Kaie Laaneväli
– Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus – Maaeluministeeriumi  kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna peaspetsialist Märt Mölter

Infopäev kestab on 4 akadeemilist tundi.

Infopäevade korraldamist toetab Euroopa Liit

Infopäev MAK tegevuse liigi 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine tutvustamiseks

4. oktoobril Tartumaa Põllumeeste Liidu õppeklassis, Jalaka 48, Tartu

Infopäeval käsitletakse teemasid:

·         Toetuse taotlemine e-pria kaudu – Ülle Lukas (PRIA)

·         Meetmega seotud oluliste tingimuste tutvustamine – Elar Neito, Tõnu Taat (MeM)

Võrreldes eelnevatel infopäevadel tutvustatud tingimustega on taotlustingimustes muudatusi.

 

30. juunil Tartumaa Põllumeeste Liidu õppeklassis, Jalaka 48, Tartu

4. juulil Paide Kultuurikeskuses (ruum 211), Pärnu 18, Paide

Ettekanded: Tõnu Taat (Maaeluministeerium) Noorte põllumajandustootjate toetus 2014-2020

Ülle Lukas (PRIA) Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlemise tutvustus uues e-PRIAs

 

Infopäev MAK tegevuse liigi 6.4 Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas tutvustamiseks

28. juunil Tartumaa Põllumeeste Liidu õppeklassis, Jalaka 48, Tartu

29. juunil Paide Kultuurikeskuses (ruum 211), Pärnu 18, Paide

Ettekanded: Kai Kalmann (Maaeluministeerium) Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas mahepõllumajandusliku tegevuse suunas

Kiido Levin (PRIA) Sissejuhatus mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlemisse 22.08.-29.08.2016

 

Infopäeva MAK meede 4.2.2 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ tutvustamiseks

20.septmebril kl 10.00 Tartumaa Põllumeeste Liidu õppeklassis, Jalaka 48, Tartu

Töötlemise ning turustamise investeeringutoetused jagunevad 4 alameetmeks:

1) Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus
2) Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus
3) Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus
4) Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks

„Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus“ määruse muudatusi ja hindamiskriteeriumeid tutvustab Maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna peaspetsialist Märt Mölter.

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetust saavad taotleda keskmise suurusega ettevõtjad või suurettevõtjad.  Toetust saab taotleda EL-i toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks.

Infopäev MAK tegevuse liigi 4.2 Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks, tutvustamiseks

 24. mail Tartumaa Põllumeeste Liidu õppeklassis, Jalaka 48, Tartu

Ettekanne: Janeli Tikk (Maaeluministeerium) Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse määruse muudatused ja hindamiskriteeriumid.

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse (MAK metsameede) ja siseriiklike metsandustoetuste infopäevad
11. mai 2016 Saaremaal (Kuressaare Ametikooli saalis, Kohtu 22);
17. mai 2016 Sakus (Harju Taluliidu saalis, Üksnurme tee 8);
20. mai 2016 Jõhvis (Jõhvi Kontserdimajas, Pargi 40);
24. mai 2016 Viljandis (Viljandi Maavalitsuse saalis, Vabaduse plats 2);
25. mai 2016 Tartus (Keskkonnaameti Tartu büroo saalis, Aleksandri 14).
Infopäevad algavad kell 13.00 ja kestavad orienteeruvalt 5 tundi.

Ettekanded ja lektorid:
Helve Hunt (Maaeluministeerium)  MAK 2014-2020 meede 8Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus
Triin Suur (SA Erametsakeskus) Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus
Gunnar Reinapu (SA Erametsakeskus) Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll
Meetme 4.3 “Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoid” investeeringutoetuse tutvustamine

22.september 2016 kl 11.00 Jalaka 48, Tartu PL õppeklass
Infopäeva pikkus 4 akadeemilist tundi.

Infopäeva teemadeks on:

*Toetuse elektrooniline taotlemine –  Kiido Levin, PRIA Registrite osakond

*Praktilisi kogemusi meetme rakendumisel, taotlejapoolne ettevalmistus meetme taotlemiseks – Hannes Puu ja Jaanus Toots, PMA Tartu Keskus

21. aprill 2016 Jalaka 48, Tartu, Tartu PL õppeklass
27. aprill 2016 Hotell Wesenbergh, Tallinna mnt 25, Rakvere
04. mai 2016 Nooruse maja, Roheline 1, Pärnu
11. mai 2016 Rapla Maavalitsus ruum 209, Tallinna mnt 14, Rapla
Infopäevad algavad kell 10.00 ja kestavad 4 tundi

Teemad ja ettekanded:
Mati Märtson, Põllumajandusamet – Maaparandusest üldiselt. Kasulikke tähelepanekuid 2015. aasta projektide põhjal.
Reena Osolin, Maaeluministeerium – Eesti Maaelu Arengukava meetme 4.3.2 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus“ määruse tutvustus. Eelarve, tingimused, hindamine jms.
Jaak Isand, Põllumajandusamet – Mis toimub peale taotluse esitamist? Kontrollide läbiviimine.
Genadi Vassiljev, Põllumajandusamet – 2015. aastat taotluste ehitusmaksumused

Infopäev konsulentidele “Pindala- ja loomatoetuste vähendamisest” 12. aprill 2016
Jalaka 48, Tartu, Tartu PL õppeklass
Algus kell 11.00, infopäeva pikkus 4 tundi.
Teemad: pindalatoetuste ja loomatoetuste nõuete kontroll, rikkumised, rikkumiste mõju; vähendamiste metoodika, hindamismaatriksid; maakasutuse märkimise olulisus; lühiajaline rohumaa või püsirohumaa, kunstlikult tekitatud tingimused jne.

Ettekanded:
Erinevad toetuste vähendamise süsteemid
Kohapealsed kontrollid
Püsirohumaad

Veekaitsenõuete infopäev konsulentidele 11. aprill 2016
Maaeluministeeriumi suures saalis, Lai 39, Tallinn
Algusega kell 11.00, kestus 6 akadeemilist tundi.
Lektorid: EMÜ dotsent, PhD, Allan Kaasik ja KKM Veeosakonna peaspetsialist Enn Liive

Ettekanded: Veeseadus, Sõnnikuhoidla mahu arvutamine

Pindala ja loomatoetuste infopäevad tootjatele

Kuu-päev

Maakond

Koht

Lektor(id)

13. aprill

Harju

Harju taluliit, Üksnurme tee 8, Saku Arvo Aller, Ene Milvaste

13.aprill

Hiiu

Hiiu MV saal Leigri väljak 5, Kärdla Jekaterina Näälik, Tiina Kattel

14.aprill

Ida-Viru

Ida-Viru taluliit, Rakvere 27, Jõhvi Arvo Aller, Heiki Unt

14.aprill

Põlva

Pesa hotell, Uus 5, Põlva Ulvi Ajalik, Toomas Tõrra

14.aprill

Pärnu

Pärnu Nooruse maja, Roheline 1, Pärnu Olavy Sülla, Hillar Lilleste

14.aprill

Tartu

Tartumaa Põllumeeste Liit Jalaka 48, Tartu Indrek Keres, Merry Aart

15.aprill

Järva

Paide Kultuurikeskuse kammersaal, Pärnu 18, Paide Ene Milvaste, Heiki Unt

15.aprill

Rapla

Rapla MV suur saal, Tallinna mnt 14, Rapla Olavy Sülla, Hillar Lilleste

15.aprill

Saare

Kuressaare Ametikool ruum K 4, Vallima 5a, Kuressaare Jekaterina Näälik, Mai Vaher

15.aprill

Valga

Sangaste seltsimaja, Sangaste alevik, Valgamaa Indrek Keres, Merry Aart

18.aprill

Jõgeva

Jõgeva Kultuurikeskuse suur saal, Aia 6, Jõgeva Liia Lust, Epp Säga

19.aprill

Võru

Navi seltsimaja, Navi küla, Võrumaa Indrek Keres, Merry Aart

19.aprill

Lääne

Fra Mare Thalasso Spa, Ranna tee 2, Haapsalu Olavy Sülla, Hillar Lilleste

18.aprill

Lääne-Viru

Hotell Wesenbergh, Tallinna mnt 25, Rakvere Arvo Aller, Ene Milvaste

26.aprill

Viljandi

Põllumajandusameti saal Vabaduse plats 4, III k Olavy Sülla, Hillar Lilleste

Infopäevade teemadeks on:

  • Otsetoetuste (ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus, noore põllumajandustootja toetus), nõuetele vastavuse ja MAK pindala- ja loomatoetuste (põllumajanduslik keskkonnatoetus: keskkonnasõbralik majandamise toetus, piirkondlik mullakaitsetoetus, keskkonnasõbraliku aianduse toetus, kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus, ohustatud tõugu looma kasvatamise toetus ja poolloodusliku koosluse hooldamise toetus; mahepõllumajanduse toetused; loomade heaolu toetus; Natura 2000 toetus põllumajandusmaale) nõuded
  • Pindalatoetuste taotluste esitamise ja põldude joonistamise 2016. aasta muudatused  e-PRIAs
  • Administratiivsete ja kohapealsete kontrollide läbiviimine.

Infopäevad algavad kell 10.00 ja kestavad 6 tundi

Ettekanded:

Otsetoetused 2016

Nõuetele vastavus 2016. Maaelu arengukava pindala- ja loomatoetused 2016

e-PRIAs pindalatoetuste taotluste esitamise ja põldude joonistamise muudatused 2016

Administratiivsed ja kohapealsed kontrollid

 

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine

Ettekanded:
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine
Sissejuhatus väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemisse  04.04. – 11.04.2016
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine: esimeste taotlusvoorude tähelepanekud
Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused ja kohapealse kontrolli läbiviimine

16. märts 2016 – Wesenberghi hotell, Tallinna 25, Rakvere
21. märts 2016 – Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi 8/12, Pärnu
22. märts 2016 – Tallinna Teeninduskool, Majaka 2, Tallinn
28. märts 2016 – Võrumaa Toidukeskus, Koidula 7, Võru
29. märts 2016 – Päeva Villa, Lai 7, Haapsalu

Lektorid on SA Erametsakeskuse arendusnõunik Triin Suur ja kontrolliüksuse juht Gunnar Reinapu. Kõigi infopäevade algus kell 17.00 ja kestvus 4 akadeemilist tundi.

Ettekanded:
Natura 2000 toetus erametsamaale kohapealne kontroll
Natura 2000 toetus erametsamaale
Käsiraamatu Lisa 4 Hindamistabel

Loomade heaolu ja tervishoid

26. jaanuar 2016 – Sõmeru vallavalitsuse saal, Kooli 1, Sõmeru alevik, Lääne-Virumaa
27. jaanuar 2016 – Ida-Viru Taluliidu õppeklass, Rakvere 27, Jõhvi
2. veebruar 2016  – Jõgevamaa, Kultuurikeskuse suur saal, Aia 6, Jõgeva
3. veebruar 2016  – Paide Kultuurikeskuse Kammersaal, Pärnu 18, Paide
10. veebruar 2016 – Nooruse Maja, Roheline 1, Pärnu
11. veebruar 2016 – Rapla Kultuurikeskus, Tallinna mnt 17a, Rapla
18. veebruar 2016 – Hiiu Maavalitsuse saal, Leigri väljak 5, Kärdla
19. veebruar 2016 – Kuressaare Ametikool, Vallima 5a (ruum K4), Kuressaare

Infopäeva lektorid on Aivar Vuks, TÜ katseloomade labori veterinaar ja Merry Aart, konsulent.

Infopäevadel osalemist arvestatakse loomade heaolu toetuse koolitustena. Osalejad kantakse PRIA registrisse.

Kõigi infopäevade kogunemine alates 9.30, koolitus algab 10.00 ja kestab 6 akadeemilist tundi.

Ettekanded:
Nõuetele vastavus 2016
Loomade heaolu toetus
Loomade heaolu – veised
Loomade stress
Sigade aafrika katk
Transporditraumad ja esmaabi
Lammaste parasitaarhaigused

K​iviaia taastamise toetus

3. veebruar 2016 Kuressaare Ametikool, Vallimaa 5a, ruum K3, Kuressaare
4. veebruar 2016 Päeva Villa, Lai 7, Haapsalu
8. veebruar 2016 Nooruse Maja, Roheline 1b, Pärnu
9. veebruar 2016 Harju TL, Üksnurme tee 8, Saku

Lektorid:Timo Anis Maaeluministeeriumist, Eve Tammet PRIAst ning Ly Renter ja Armin Rudi muinsuskaitseametist. Infopäev kestis 3,5 tundi.

Ettekanded:
Kiviaia taastamise toetuse nõuded
Kiviaia toetuse taotluste menetlemine ja toetuse maksmise tingimused
Kiviaedade ajalooline taust, traditsioonilised materjalid ja töövõtted

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikava koostamist ning põllumajandustoote, toidu, piiritusjoogi ja veini jaoks geograafilise tähise taotlemise protsessi

16. veebruar 2016 Tartu Põllumeeste Liidu õppeklass, Jalaka 48, Tartu
18. veebruar 2016 Tallinnas, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja saal, J. Vilmsi 53g, Tallinn

Lektorid: Maaeluministeeriumi kaubanduse ja alkoholi turukorralduse büroo peaspetsilist Helen Sõber ja turu arendamise büroo peaspetsialist Jaanus Joasoo. Infopäevade alguseks oli kell 11.00 ja kestuseks 4 tundi.

Ettekanded: