Poliitika PiPi – MAK 2014-2020 Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika rakendamise tegevusvaldkonnas

2017. aastal toimusid järgnevad infopäevad:

Nimetus Kvartal Päevi
Pindala- ja loomatoetuste infopäev I kvartal – 28.03 1
Pindala- ja loomatoetuste infopäev põllumajandustootjatele II kv – 15 tk, 17-27.04 15
Infopäev vajaduspõhiselt: pindala- ja loomatoetuste vähendamine I kv, IV kv – 29.03 2
Infopäev vajaduspõhiselt: veekaitsemeede jääb ära 3
Infopäevad või täienduskoolitused mahepõllumajanduse teemal (algõpe) II kv (4tk) -IV kv
17., 18.04
10
M 4.1. investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks tutvustamiseks I kv, IV kv – 14., 15., 16.02 5
M 4.2  Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks, tutvustamiseks II kv (26.05), III kv 2
M 4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid tutvustamiseks II kv
4., 5.04
4
M 5 Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetodite kasutuselevõtmine tutvustamiseks II kv 1
M 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine tutvustamiseks II-III kv 2
M 6.3 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine tutvustamiseks I kv – 21.,22.,23.02 3
M 6.4 Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas tutvustamiseks III kv 2
M8 Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse tutvustamiseks II kv
16, 23, 25.05
3
Metsanduse üleriigiline infopäev IV kv 1
M 9 Tootjarühmade ja tootjaorganisatsioonide loomine tutvustamiseks II, III kv 2
M 10.1.4 Keskkonnasõbraliku aianduse toetus tutvustamiseks III-IV kv 5
M 12.2 Natura 2000 toetus erametsamaale tutvustamiseks I kvartal – 20., 21., 22., 27., 28., 29.02 5
M 16.4 Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine tutvustamiseks IV kv 2
Kvaliteedikava, geograafilise tähise ja müügiedenduse teemade infopäev I kv – 02.03, 06.03 2
Väetusplaani koostamine 2, 9, 17, 23.02 4

Koostatakse teabematerjal Nõuetele vastavus 2017

 

Infopäev Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse

Infopäevad algavad kell 14.00 ja toimuvad
• 16. mail TALLINNAS (Susi hotelli seminariruumis MARTA, Peterburi tee 48, Tallinn)
• 23. mail TÜRIL (Türi Kultuurikeskuse klaassaalis, Hariduse 1, Türi)
• 24. mail VALGAS (Valga Kutseõppekeskuse auditooriumis, Loode 3, Valga)

PÄEVAKAVA
13.30-14.00 – Tervituskohv
14.00-14.30 – Metsameetme käekäik ja selle aasta olulisimad muudatused toetusega seotud tingimustes – Helve Hunt, Maaeluministeerium
14.30-16.00 – Investeeringute elluviimine ja toetusraha kasutamine; toetuse saamise tingimused, taotluste esitamine ja menetlemine – Triin Suur, SA Erametsakeskus
16.00-16.30 – Kohvipaus
16.30-17.30 – Investeeringute ja tegevuste kontrollimine – Gunnar Reinapu, SA Erametsakeskus
17.30-17.45 – Metsameeste mured (küsimustele vastab Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna esindaja)
17.45-18.00 – Kokkuvõte – Helve Hunt

 

Metsanduse üleriigiline infopäev

30.11.2017 Raplamaa Toosikannu kõrts

Päevakava:
10.30 – 11.00 TERVITUSKOHV
11.00 – 11.10 Sissejuhatus Jaanus Aun – SA Erametsakeskus juhatuse liige, infopäeva moderator
11.10 – 11.40 Metsanduse toetamise arengud MAK 2014–2020 kaudu  Helve Hunt – Maaeluministeerium Maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist
11.40 – 11.45 Küsimused
11.45 – 12. 30 Metsameetme ja Natura 2000 toetuse rakendumise tulemused; metsanduse toetamine riigi vahenditega (siseriiklikud toetused)  Triin Suur – SA Erametsakeskus toetuste üksuse arendusnõunik
12.30 – 12.35 Küsimused
12.35 –  13.00 Toetuste maksmine – miks me seda teeme? Elar Neito – Maaeluministeerium Maaettevõtluse büroo juhataja
13.00 –13.05 Küsimused
13.05 – 14.00 LÕUNA
14.00 – 14.20 Euroopa Liit pärast aastat 2020 – kas metsatoetused jäävad? Arpo Kullerkupp – Eesti Erametsaliit
14.20 – 14.25  Küsimused
14.25 – 14.45 Toetused metsamajandajale – kas ja kui hädavajalik? Taavi Ehrpais – Vardi Erametsaseltsi juhatuse esimees
14.45 – 14.50 Küsimused
14.50 – 15.20 KOHVIPAUS
15.20 – 15.35 Välismaised isikud Eesti maa ja metsa omanikena  Helve Hunt – Maaeluministeerium
15.35 – 15.40  Küsimused
15.40 –16.10 Välisinvestor – kas usub Eesti metsa?   Mart Erik – metsamees, Kinnistu OÜ ja veel üheksa osaühingu juhatuse liige
16.10 – 16.15  Küsimused
16.15 – 16.45 Maksusüsteemi mõju erametsaomanike käitumisele  Mikk Link – Eesti Erametsaliit
16.45 – 16.50 Küsimused
16.50 – 17.15  Arutelu ja infopäeva lõpetamine   Jaanus Aun

 

Infopäev „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“

4. aprill – Maaeluministeeriumi suur saal, Lai 39/41 Tallinn
5. aprill – Jõgeva kultuurikeskuse keldrisaal, Aia 6 Jõgeva

Teemad-ettekanded:
Maaparandusest üldiselt. Kasulikke tähelepanekuid 2016. ja 2015. aasta projektidest (Mati Märtson, Põllumajandusamet).
Meetme tutvustus (Reena Osolin, Maaeluministeerium).
Mis toimub pärast taotluse esitamist? Kontrollide läbiviimine. (Tiina Tubli, Põllumajandusamet).
Ühikmaksumused (Genadi Vassiljev, Põllumajandusamet).

 

Infopäev MAK meetme 5  “Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku potentsiaali taastamine ning ennetusmeetodite kasutuselevõtmine” tutvustamiseks.

23. august Maaelu Edendamise Sihtasutuses, Oru 21, Viljandi

Teemad-ettekanded:
Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaal taastamine. (Elar Neito, Maaettevõtluse büroo juhataja)
Meede 5.2 Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetuse taotlemine ja menetlus. (Karin Milius, Maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist)
Bioohutusnõuded erinevate loomaliikide pidamise korral ning nende kontroll. (Anne-Ly Veetamm, Loomatervishoiubüroo juhataja)
Ohtlikud taimehaigused – nende ennetus ja esinemise korral haiguskolde likvideerimine. (Ljudmila Kerge Taimetervise ja aianduse osakonna paljundusmaterjali büroo juhataja)

 

Infopäev „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus“

21. märts – Kuressaare Ametikool (ruum K3), Kohtu 22, Kuressaare
22. märts – Väike-Maarja seltsimaja, Pikk tänav 2, Väike-Maarja
23. märts – Võru Kultuurimaja Kannel väike saal, Liiva 12, Võru

Teemad:
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse tutvustus – Elar Neito ja Vahur Vider (MEM)
Toetuse taotlemise e-teenuse keskkonna tutvustus – Kadri Tõldsepp (PRIA)

 

Tasuta infopäevad Natura 2000 toetus erametsamaale ja siseriiklikud metsandustoetused

Infopäevad algavad kell 14.00
• 20. märtsil Kuressaares (Kuressaare Ametikool, Kohtu 22 Kuressaare)
• 21. märtsil Pärnus (Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi 8/12 Pärnu)
• 22. märtsil Rakveres (Wesenberghi hotell, Tallinna 25, Rakvere)
• 27. märtsil Võrus (Võrumaa Toidukeskus, Koidula 7 Võru)
• 28. märtsil Tartus (Tartumaa Põllumeeste Liidu õppeklass, Jalaka 48 Tartu)
—————————————————————————————————————-
• 29. märtsil Tallinnas (SA Tallinna Teaduspark Tehnopol, Teaduspargi 6/1, Tallinn) . NB! Selle infopäeva korraldamist rahastab SA Erametsakeskus.

Ettekanded:
Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused – Triin Suur, SA Erametsakeskus
Siseriiklikud metsandustoetused 2017 – Triin Suur, SA Erametsakeskus
Natura 2000 kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu, SA Erametsakeskus
Siseriiklike metsandustoetuste kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu, SA Erametsakeskus

 

Tasuta infopäev „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad ning Euroopa Liidu geograafilised tähised“

02. märtsil toimub infopäev Tartus, Tartu Põllumeeste Liidu õppeklassis (Jalaka 48, Tartu ) algusega kell 11.00.
06. märtsil toimub infopäev Tallinnas, Tallinna Teeninduskooli õppeklassis (Majaka 2, Tallinn) algusega kell 10.00.

Ettekanded:
Euroopa Liidu kvaliteedikavad – Ülle Eplik, Maaeluministeerium

Viime Eesti traditsioonilise süldi Euroopasse (EL kvaliteedimärgi GTT taotleja senine kogemus) – Tiiu Marran, Põlvamaa Arenduskeskus (Tartus) // Ülle Jukk, Jõgevamaa Koostöökoda (Tallinnas)

EL-i kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemine ning nende raames toodetud toodete teavitamis- ja müügiedendustegevused – Jaanus Joasoo, Maaeluministeerium

Riiklikult tunnustatud toidukvaliteedikava näide: Rohumaaveise liha tootmine – Airi Külvet, MTÜ Liivimaa Lihaveis (ainult Tartus)

 

Infopäev „Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks“ (meede 4.1)
Infopäevad on tasuta, algavad kell 10.00 (registreerimine 9.30) ning kestavad 4 akadeemilist tundi
Infopäevad toimuvad:
14.02.2017 Jalaka 48, Tartu, Tartumaa PL õppeklass
15.02.2017 Roheline 1, Pärnu, Pärnu Nooruse Maja
16.02.2017 Pärnu 18, Paide, Paide Kultuurikeskus, ruum 209
07.11.2017 Rapla Kultuurikeskuse suur saal, Tallinna mnt 17a, Rapla
09.11.2017 Kohvik Aal, Tuglase 2, Põlva