2018. aasta infopäevad:

14.02.2018 infopäev MAK 2014 – 2020 meetme 5.2 määruse „Ohtlike taimekahjustajate ja loomahaiguste korral kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine” alusel antava toetuse tingimuste tutvustamiseks.

 16.02., 23.02. 02.03., 09.03.2018 infopäev “Väetusplaani koostamine”.

07.03.2018 Infopäev “EL kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemisest ning nende raames toodetud toodete teavitamis- ja müügiedendustegevuste toetuste tingimustest”

19.03.2018 Infopäev “Euroopa Liidu teavitus- ja müügiedendusmeetme tingimustest ning EL-i kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemisest ning nende raames toodetud toodete teavitamis- ja müügiedendustegevuste toetuste tingimustest”

22.02.2018, 26.02.2018, 27.02.2018, Infopäevad Riigihangetest LEADER toetuse taotlemisel

14.03.2018; 15.03.2018; 20.03.2018; 21.03.2018; 22.03.2018; 27.03.2018; 28.03.2018 Infopäev “Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused ja kohapealne kontroll”

Pindala- ja loomatoetustega seotud infopäevad: 27.03, 28.03, 9.04-25.04

2018. aasta infopäevade teemad (kavandatu):

 • Pindala- ja loomatoetused (20 päeva); pindala- ja loomatoetused nõustajatelePindala- ja loomatoetuste vähendamine
 • Kvaliteedikava, geograafiline tähis ja müügiedendus
 • Euroopa Liidu teavitus- ja müügiedendusmeede
 • M 4.1. investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks
 • M 4.2 Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks
 • M 4.4 Kiviaia taastamise toetus
 • M 4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid
 • M 5 Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetodite kasutuselevõtmine
 • M 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine
 • M 6.3 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine
 • M 6.4 Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas tutvustamiseks
 • M 8 Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse ja Metsanduse üleriigiline infopäev (2 infopäeva)
 • M 9 Tootjarühmade ja tootjaorganisatsioonide loomine
 • M 10.1.4 Keskkonnasõbraliku aianduse toetus
 • M 12.2 Natura 2000 toetus erametsamaale
 • M 16.4 Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine
 • Riigihangetest LEADER toetuse taotlemisel
 • Investeeringumeetmete taotlemisele järgnevate kuludokumentide täitmine
 • Infopäevad või täienduskoolitused mahepõllumajanduse teemal (10 päeva, aluskoolitus)
 • Veekaitsemeede
 • Väetusplaani koostamine
 • Veeseadus;
 • Välisõhu valdkonna õigusaktidest tulenevad kohustused
 • Parim võimalik tehnika veisekasvatuses, Parim võimalik tehnika seakasvatuses
 • Põldtunnustajad; Seemneproovivõtjad
 • Puuvilja- ja marjakultuuride  paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded, dekoratiivkultuuride ohtlikud kahjustajad, sordikaitse ja uue taimetervise määruse tutvustus
 • Taimekaitseseaduse muudatused; Väetiseseadus

 

Koostatud teabematerjalid