Toiduohutuse PiPi – MAK 2014-2020 Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas

 1. aastal tehti (ürituste toimumisi vaata www.toiduteave.ee):

Konverents toiduohutuse aktuaalsetel teemadel

Infopäevad:

 • Keemilised riskid toidus
 • Toiduohutuse õigusaktid
 • Toidualase teabe esitamine
 • Toiduainete mikrobioloogia
 • Proovide võtmine ja analüüsimine
 • Toiduainete funktsionaalsus
 • Väikekäitlejatele hea hügieenitava juhendite tutvustus
 • Toidu lisaained
 • Kemikaaliohutus
 • Toiduohutuse juhtimis/kvaliteedisüsteemid

Täienduskoolitused:

 • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 akadeemilist tundi
 • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis, 6 akadeemilist tundi
 • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 6 akadeemilist tundi
 • Toidu säilitamisnõuete määramine, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel, 6 akadeemilist tundi
 • Listeria monocytogenes toidupatogeenina, 6 akadeemilist tundi

Teabematerjalid:

 • Kokkuvõte toidupatogeenidest, nende ohtlikkusest, kasvuparameetritest
 • Toidu jälgitavus ja ohtlikust toidust teavitamine
 • Toidu keemilised ohud
 • Allergeeniohje
 • Kemikaaliohutus. Toidu käitlemisega seotud aspektid
 • Pärm- ja hallitusseened toidus
 • Lisaainete kasutamine
 • Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine
 • Nõuded munade tootmisele, käitlemisele ja turustamisele
 • Gluteenivaba toit
 • Campylobacter spp
 • Staphylococcus aureus

Käsiraamatud:

 • Hea hügieenitava käsiraamatud järgmistel teemadel: liha töötlemine; piima töötlemine; puu- ja köögivilja töötlemine. Võrguväljaanded
 • Käsiraamatu „Abiks põllumajandussaaduste väikekäitlejale. Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride töötlemine“ uuendamine. Võrguväljaanne
 • Käsiraamatu „Abiks väikekäitlejale. Piim ja piima töötlemine“ uuendamine. Võrguväljaanne
 • Käsiraamatu “Abiks mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale. Liha töötlemine” uuendamine. Võrguväljaanne
 • Käsiraamat “Toidu säilimisaja määramine”. Võrguväljaanne

veebilehe arendused

2018. aastal tehti:

 • toiduohutuse konverents “Toiduohutus ja toitumine” – 08.06.2018 Tallinnas
 • 10 infopäeva:
  reformuleerimine – 4.12.2018
  keemilised riskid toidus 16.04.2018 Tallinnas
  toiduohutuse õigusaktid – 18.10.2018 Tartus; 17.10.2018 Tallinnas
  toidualase teabe esitamine: 03.05.2018 Tartus; 08.05 Tallinnas
  toiduainete mikrobioloogia 16.05.2018 Tartus; 1.11.2018
  piima ja -toodete ohutust ning kvaliteeti mõjutavad tegurid – 29.11.2018
  transrasvhapped – 5.12.2018
 • 11 koolitust:
  toiduhügieen ja -ohutus (algaste 14.02, keskaste 21.-23 03 ja 29.-31.08)
  allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis 12.04 ja 12.10
  enesekontrolliplaani/süsteemi loomine ja auditeerimine – 9.-10 05 ja 25.-26.10
  toidu säilitamisnõuete määramine – 22.02 ja 23.11.2018
  toiduhügieen ja enesekontroll eraleamus toidu valmistamisel – 21.09
  tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus – 09.03
 • käsiraamatud ja teabematerjalid (vt siit)
 • veebilehe arendused

2017. aastal tehti:

 • toiduohutuse veebileht
 • toiduohutuse konverents  – 30. november
 • 8 infopäeva järgmistel teemadel:
  toidualase teabe esitamine  – 11. aprill, 2. mai, 9. november
  toiduohutuse õigusaktid  – 21. ja 22. märts
  laboritöötajate õiged võtted mikrobioloogiliste analüüside tegemisel – 25. mai
  toiduainete funktsionaalsus -14. dets
  piima ja piimatoodete ohutust mõjutavad tegurid – 30. aug
 • 11 täienduskoolitust järgmiselt
  Toiduhügieen ja ohutus, algtase (6h)   2 koolitust:  05. mai ja 6. oktoober
  Toiduhügieen ja ohutus, kesktase (24h)    1 koolitus: 20. -22. september
  Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõttes/eraelamus toidu valmistamisel (6h) : 29.august ja 17. november
  Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis (6h): 8. september ja 8. detsember
  Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine (12h) –   26-27. oktoober
  Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus (6h) : 28. august, 8. detsember
  Toidu säilitamisnõuete määramine (6h) : 29. september
 • Elektrooniline käsiraamat Säilitamisnõuete määramine, esimene ja teine osa
 • Teabematerjal:   juustude soolamine
 • Teabematerjal:  toidualase teabe esitamine (tekst ja infograafika)
 • Teabematerjal: tsüanuurhape piimas ja piimatoodetes