Toiduohutuse PiPi – MAK 2014-2020 Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas

vt www. toiduteave.ee

2017. aastal tehti järgmised teabematerjalid ja käsiraamatud:

2018. aastal tehti järgmised teabematerjalid ja käsiraamatud:

Edaspidi tehakse järgmised teabematerjalid ja käsiraamatud:

 • Käsiraamat “Toidu säilimisaja määramine”. Võrguväljaanne (Käsiraamat: toidu märgistamise nõuded)
 • Käsiraamatu uuendamine: liha töötlemine väikekäitlejale
 • Käsiraamatu uuendamine: piim ja piima töötlemine väikekäitlejale
 • Käsiraamatu uuendamine: tera- ja kaunviljade töötlemine väikekäitlejale
 • Hea hügieenitava käsiraamat väikekäitlejale: piim
 • Hea hügieenitava käsiraamat väikekäitlejale: puu- ja köögivili,
 • Hea hügieenitava käsiraamat väikekäitlejale: liha töötlemine
 • Hea hügieenitava käsiraamat väikekäitlejale: eraelamus toidu valmistamine
 • Teabematerjal: toidu jälgitavus ja ohtlikust toidust teavitamine
 • Teabematerjal:  kokkuvõte toidupatogeenidest, nende ohtlikkusest, kasvuparameetritest
 • Teabematerjal: toidu keemilised ohud
 • Teabematerjal: allergeeniohje
 • Teabematerjal: kemikaaliohutus. Toidu käitlemisega seotud aspektid
 • Teabematerjal: pärm- ja hallitusseened toidus
 • Teabematerjal: lisaainete kasutamine
 • Teabematerjal: toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine
 • Teabematerjal: nõuded munade tootmisele, käitlemisele ja turustamisele
 • Teabematerjal: gluteenivaba toit
 • Teabematerjal: Campylobacter spp
 • Teabematerjal: Staphylococcus aureus

Teabematerjalide temaatika täieneb