Ülevaade ÜhendPIP raames toimunud sündmustest aastal 2021

ÜHENDPIP – Eesti maaelu arengukava teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas (riigihange nr 222076).

Toimunud sündmused

Aiandus
Loomakasvatus
Taimekasvatus
Mahemajandus 

Toit ja toiduohutus

Ühistegevus
Ühine põllumajanduspoliitika
Horisontaalsed teemad