Ühistegevuse PiP – MAK 2014–2020 teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas

2017. aastal avaldati:

2018. aastal avaldati:

  1. aastal avaldati:
  1. aastal avaldati:

Need ja teised ühistegevuse programmi materjalid asuvad veebilehel yhistegevus.emu.ee.