Ühistegevuse PiP – MAK 2014–2020 teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas

2020. aastal tehti

 • ettevõtete külastus Eestis „Toormele lisandväärtuse andmine“ (24.11.2020);
 • infopäev „Ühistegevuse olemus“ (04.03.2020);
 • kolm kahepäevast täienduskoolitust pealkirjaga „Koostöö arendamise meetodid“ (30.01.2020–31.01.2020, 02.03.2020–03.03.2020 ja 01.07.2020–02.07.2020);
 • konverents „Tootearendus – kuidas jõuda tooraine tootjast edukaks töötlejaks“ (09.10.2020);
 • kaks õpiringi „Viljandi väikepõllumajandustootjate koostöö õpiring“ (11.03.2020, 23.07.2020 ja 11.11.2020) ja „Toidunisutootjate koostöö õpiring“ (05.02.2020, 31.03.2020 ja 13.05.2020);
 • kaks ühepäevast täienduskoolitust „Koostöö arendamise meetodid“ (18.02.2020) ja „Ühistu juhtimine“ (02.11.2020);
 • teabematerjalid „Ühistu juhtimine“ (01.10.2020) ja „Ühistutevaheline koostöö“ (01.10.2020).

2019. aastal tehti

 • Konverents teemal: turundamine – kaubamärgi loomine ja turule toomine (11.10.2019).
 • 6 infopäeva teemadel: toorme hinna kujunemine ühistu liikmele (24.05.2019); ühistu omanik on ühistu liige (18.03.2019 ja 07.10.2019); kuidas lahendada konflikte (30.01.2019 ja 07.02.2019); ebaausate kaubandustavade vastane kaitse ja head tavad tarneahelas (15.03.2019).
 • 8 koolitust teemadel: ühistegevuse praktilised kogemused (12.09.2019); kommunikatsioon ühistus (19.03.2019); jaekaubanduse võimalused (12.04.2019); turunduse võimalused (23.04.2019); riskijuhtimine põllumajanduses (15.02.2019); koostöö arendamise meetodid (27.05.-28.05.2019); ühistegevuse praktilised kogemused (25.09.-26.09.2019); finantseerimine (20.03.-21.03.2019).
 • 4 ettevõtete külastust Eestis (11.01.2019; 15.01.2019; 18.01.2019; 22.01.2019).
 • 3 õpiringi tegevuste jätkumine.
 • Välisriigi ettevõtete külastus (lihatootmine Kreekas, november).
 • Areneva ühistu käsiraamat.
 • Ühistu juhtimise käsiraamat.
 • Ühistu nõukogu käsiraamat.
 • Teabematerjal: Ühistute finantseerimine ja ühishangete koostamine.
 • Teabematerjal: Ühisturundamine.

2018. aastal tehti

 • 6 infopäeva teemadel: ühistu omanik on ühistu liige (07.02.2018, 26.09.2018); ühistegevuse praktilised näited (27.02.2018, 30.10.2018), EL tootjaorganisatsioonid ja toetuste võimalused (14.02.2018; 24.10.2018).
  Vaata materjale SIIN
 • 11 täienduskoolitust teemadel: ühistulise koostöö eelised (21.03.2018, 13.11.2018), sisenemine jaekaubandusse (31.01.2018), ühistuline turundamine (06.03.2018), tulundusühistu finantsjuhtimine (25.01.2018); ühistulise organisatsiooni juhtimisvõimekuse tõstmine (05.11.2018; 06.11.2018; 07.11.2018); kommunikatsioon (24.04.-25.04.2018), keskühistu loomine (04.09.-05.09.2018), ekspordikoolitus (03.04.-04.04.2018).
  Vaata materjale SIIN
 • Konverents: läbi ühistulise tegevuse konkurendist partneriks (22.11.2018).
 • Ettevõtete külastused (17.01.2018, 28.03.2018, 18.03.2018; 26.10.2018 – toormele lisandväärtuse andmine) ja õpiringid.
 • Ühistu loomise käsiraamat.
 • Teabematerjal: Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse.
 • Teabematerjal: Toodete eksport ja turustamine.

2017. aastal tehti

 • Veebileht yhistegevus.emu.ee.
 • 2 infopäeva teemal: alustav ühistu (06.03.2017 ja 08.03.2017).
 • 2 infopäeva teemal: seadusandlus (27.03.2017 ja 10.04.2017).
 • 2 infopäeva teemal: nutikad lahendused, koostöö teadus- ja arendusasutustega (17.04.2017 ja 26.04.2017).
 • Ühepäevased täienduskoolitused  teemadel: kapitali kaasamine (30.05.2017); tunne oma liikmeid (08.09.2017; 12.10.2017), alustava ühistu juhi täienduskoolitus (19.09.2017), riskijuhtimine (14.12.2017).
 • Kahepäevased täienduskoolitused teemadel: ühistu juhtimine (23.-24.05.2017), läbirääkimised (08.-09.06.2017); koostöö (13.-14.09.2017).
 • Konverents: ühistegevuse rahvusvahelised kogemused ja edulood (17.11.2017).
 • 3 ettevõtete külastust Eestis (09.05.2017, 18.05.2017, 25.10.2017) ja 1 välisriigis (Iirimaa).
 • 3 õpiringi.
 • Teabematerjal alustavale ühistule.

Rohkem infot asub ühistegevuse programmi veebilehel yhistegevus.emu.ee.