Projektid

EL-i rahastatava PHENOLEXA (juuni 2021 – mai 2024 )projekti raames arendatakse välja kaskaadne nutikas biorafineerimistehas, et hankida kõrge väärtusega bioaktiivseid ühendeid ja avada polüfenoolirikaste põllumajanduslike kõrvalvoolude (oliivi-, viinamarjavõrsed ja -lehed, siguri- ja sibulajäägid) potentsiaal. Projekt ühendab biomassi eeltöötluse healoomulise keskkonnasõbraliku rohelise lahusti ekstraheerimise tehnoloogiaga. PHENOLEXA tutvustab tehnoloogiat ja kinnitab biorafineerimistehase tehnilis-majanduslikku teostatavust ja keskkonnasäästlikkust.


Harilik soolarohi (Salicornia europaea) on soolastel muldadel kasvav taim, mille noori võrseid kasvatatakse ja müüakse toiduks ning osa puitunud varrest on kasutatav mulla parandamiseks ning ürdisoola tootmiseks. Siiski läheb ligikaudu 80% taimest raisku, kuna taime kõrge soolasisalduse tõttu ei sobi see väetiseks. Projekt „AQUACOMBINE“ (oktoober 2019 – september 2023) pakub uue lähenemise, kuidas väärindada hariliku soolarohu puitunud osa nii, et sellest saaks toota biokemikaale ja bioenergiat. Samuti uuritakse hariliku soolarohu jääkidest kalasööda tegemist akvapoonikat kasutades.


Imporditud mineraalne fosfaat ja fosiilsed energiamahukad lämmastikväetised põhjustavad suuri kahjulikke mõjusid keskkonnale samal ajal toitainerikkad kõrvalvoolud/orgaanilised jäätmed leiavad vähe kasutust. Lex4bio (June 2019 – May 2023) põhiülesanne on universaalne, teaduspõhine tööriistakomplekt biopõhiste väetiste(BBF) kasutamiseks põllumajanduses ja hinnata nende keskkonnamõju taastumatu energia kasutamise, kasvuhoonegaaside ja oluelusringi hindamise osas.


Üle 90% lehtpuidu süsinikusisaldusest saab muundada väärtuslikeks biomaterjalideks ja biotoodeteks. EL-i rahastatav lipulaev SWEETWOODS (juuni 2018 – mai 2023) tagab selle, muutes puidust kõrge puhtusastmega ligniini ja puidusuhkrud, et industrialiseerida uuenduslikke biomaterjale ja biotooteid. Ühendades üheksa Euroopa ettevõtet, loob see uusi tööstusharusid muutvaid väärtusahelaid, milles puit (kui jätkusuutlik tooraine) mängib üliolulist rolli. Täpsemalt demonstreeritakse projektiga kõrge puhtusastmega ligniini ning C5 ja C6 süsivesikute tootmist lehtpuidust. Need süsivesikud muudetakse bioisobuteeniks ja glükosooniks. Ligniini ja selle uudseid ensüümidega täiustatud derivaate hakatakse kasutama survevaluvormimiseks mõeldud biokomposiitides, isolatsioonipaneelides ja polümeersegudes.


Temaatiline võrgustik ENABLING (detsember 2017 – november 2020) käsitleb uusi lähenemisviise kohalikes biopõhistes innovatsioonivõrgustikes. Temaatilise võrgustiku eesmärk on arendada biopõhise tööstuse potentsiaali, edendades biopõhiste toodete tootmiseks tõhusate tarneahelate loomist. Selleks pakutakse vahendeid ja metoodikaid, mis soodustavad koostööd ja teadmiste vahetamist sektoris.


Võrgustiku PANACEA (november 2017 – oktoober 2020) eesmärk on levitada teavet toiduks mittekasutatavate põllukultuuride kohta ning teha koostööd teadusuuringute, tööstuse ja põllumajandusega tegelevate ringkondade vahel, et suurendada toiduks mittekasutatavate põllukultuuride panust Euroopa biomajanduse strateegias.
Toiduks mittekasutatavad põllukultuurid on need, mis ei sisene toiduahelatesse ja mida kasutatakse mitmesuguste biopõhiste toodete tootmiseks, sealhulgas polümeerid, määrdeained, ehitusmaterjalid, ravimid, samuti bioenergia ja kütused. Need kultuurid ei ole Euroopa põllumajanduses laialt levinud, peamiselt tarneahelate probleemide ja poliitiliste lünkade tõttu.


Estonian SME Nano OÜ (august 2016 – jaanuar 2017)on välja töötanud uudse protsessi biopõhise PG tootmiseks põllumajandusjäätmetest etanoolkääritamisega sarnases kääritamisprotsessis. Uuenduslik tootmisprotsess ja meie toorainevalik alandavad toodangu põllumajandusjäätmete kulusid ja muudavad PG hinna konkurentsivõimeliseks ohtliku EG-ga, võimaldades viimast asendada mitmesugustes väärtuslikes rakendustes, kus inimeste kokkupuude on vältimatu.


Projektis „AGROinLOG“ (november 2016 – aprill 2020) tutvustatakse integreeritud biomassi logistikakeskuseid, mis on mõeldud toidu- ja toiduks mittekasutatavate toodete jaoks. Projektis hinnatakse nende toodete tehnilist, keskkonnaalast ja majanduslikku teostatavust ning tasuvust. Projekt põhineb kolmel põllumajandustööstusel – sööda tootmine Hispaanias, oliiviõli tootmine Kreekas ja teravilja töötlemine Rootsis –, kus ollakse valmis rakendama uusi ärisuundi valmis biotoodete ning pooltoodete tootmiseks.