Projektid

Fosfor on toiduga kindlustatuse ja põllumajanduse jaoks ülioluline element, kuid see on piiratud ressurss, mida kaevandatakse vaid vähestes riikides üle maailma. Reovees ja põllumajanduse äravoolus leidub aga suures koguses fosforit, mis kujutab endast kasutamata sekundaarset fosforiallikat. EL-i rahastatud projekt NanoPhosTox (september 2020 -juuni 2024) katsetab paljulubava uue nanostruktuuriga fosforit absorbeeriva materjali ökoloogilist mõju. Teadlased uurivad selle materjali võimalikke ökotoksikoloogilisi ohte ja keskkonnariske, kasutades tunnustatud bioloogilisi katsesüsteeme ning OECD ja ISO tööstusstandardeid. Uue materjali ja selle lähteainete keskkonnasõbralikkuse tagamine aitab kaasa selle põneva uue toote kaubanduslikule rakendamisele.


FERTIMANURE on ELi rahastatud projekt (jaanuar 2020 – detsember 2023), mis töötab välja, integreerib, katsetab ja kinnitab uuenduslike toitainete juhtimise strateegiaid, et loomade sõnnikust efektiivsemalt taastada mineraalseid toitaineid ja teisi olulisi saadusi koos agrooomiliste väärtustega. Projekt on pühendatud toitainete uuenduslikule taastamisel sekundaarsetest allikatest – loomasõnnikust, kõrge lisandväärtusega väetiste tootmiseks.


Harilik soolarohi (Salicornia europaea) on soolastel muldadel kasvav taim, mille noori võrseid kasvatatakse ja müüakse toiduks ning osa puitunud varrest on kasutatav mulla parandamiseks ning ürdisoola tootmiseks. Siiski läheb ligikaudu 80% taimest raisku, kuna taime kõrge soolasisalduse tõttu ei sobi see väetiseks. Projekt „AQUACOMBINE“ (oktoober 2019 – september 2023) pakub uue lähenemise, kuidas väärindada hariliku soolarohu puitunud osa nii, et sellest saaks toota biokemikaale ja bioenergiat. Samuti uuritakse hariliku soolarohu jääkidest kalasööda tegemist akvapoonikat kasutades


Projekt tegeleb uuendusliku lähenemisviisiga pöörata põllumajanduse jäätmed ökoloogiliseks ja ökonoomseks varaks. Juhitud “nullkulu” sotsiaalsetest nõuetest, NoAW (oktoober 2016 – jaanuar 2021) eesmärgiks on rakendada ringmajanduse mõtteviisi põlumajandusjäätmetele territoriaalsel ja hooajalisel skaalal.


Projekti „AgroCycle“ (juuni2016 – mai 2019) eesmärk oli muuta madala väärtusega põllumajandusjäätmed väärindatud toodeteks, saavutades aastaks 2020 jäätmete ringlussevõtu ja nende väärtuse suurenemise 10% võrra. Selle saavutamiseks arendati üksikasjalik ning terviklik ülevaade jäätmevoogudest ja katsetati erinevaid jäätmete käitlemise ning väärindamise viise.


Temaatilise võrgustiku „AGRIFORVALOR“ (märts 2016 – august 2018) eesmärk on põllumajanduslikust ja metsanduslikust tegevusest tulenevate jäätmete, kõrvalsaaduste ja jääkide väärindamine uuteks toodeteks või tööstuslikeks ressurssideks. Projekti raames korraldatakse koolitusi, juhendatud treeninguid ning e-õpet.