Projektid

Logo: PPILLOW

Tarbijad liiguvad tööstuslikust hulgitootmisest kõrgekvaliteedilise mahepõllumajandusliku või vähese sisendiga välipõllumajanduse poole, mis kasutab loomade tervise juhtimiseks kaasaegseid juhtimistavasid ja alternatiivseid abinõusid. Selle nõudluse rahuldamiseks laieneb mahepõllumajanduslik sigade ja linnuliha tootmine kogu maailmas. ELi rahastatud projekti PPILOW (september 2019 – august 2024) raames koostatakse lahendusi, et parandada kodulindude ja sigade heaolu, mida kasvatatakse mahepõllumajanduslikes ja vähese sisendiga välistingimustes. Projekt kavandab hindamisvahendeid, uuenduslikke aretus- ja kasvatusstrateegiaid ning tehnikaid loomade heaolu parandamiseks.

Projektis HealthyLivestock (sept 2018 – august 2022) uuritakse, kuidas on sigade ning kodulindude kasvatamisel võimalik loomade tervise ja heaolu edendamise abil vähendada antimikroobikumide kasutamist. Projekti eesmärk on võidelda antimikroobikumide resistentsusega (AMR). Selleks rakendatakse lähenemisviisi, mille puhul on tähtis vähendada haigustekitajatega kokkupuutumise riski loomadel, tagada terviseprobleemide ja haiguste varajane avastamine, loomade suurem vastupidavus haigustele ning vajaduse korral mikroobivastaste ainete täpsem kasutamine või alternatiivid. Projekti viiakse ellu nii H2020 fondi kui Hiina Põllumajandusministeeriumi toel.

Logo: Healthy Livestock


Logo: MiteControl

MiteControl (oktoober 2018 – aprill 2022) tugineb hiljutistele uurimistegevustele ja COREMI võrgu järeldustele, et välja töötada, katsetada ja demonstreerida uuenduslikku automatiseeritud seiretehnikat (arukas digitaalne põllumajandus), mis on vajalik varajase hoiatamise süsteemi jaoks, et põllumehi teavitada PRM vajalikest ravimeetoditest. MiteControl töötab välja kommunikatsioonistrateegia kogu munatootmissektorile, et tõsta linnukasvatajate teadlikkust ja muuta käitumist nii, et IPM-programmidest saaks standardne jätkusuutlik lähenemisviis kodulindude punase lestaga nakatumise tõrjumiseks Loode Euroopas.

OK-Net Ecofeedi (jaanuar 2018 – detsember 2020) temaatilise võrgustiku eesmärk on aidata mahepõllumajanduslikel sea- ja linnukasvatusettevõtjatel suurendada mahepõllumajandusliku ja kohaliku sööda kasutamist. Võrgustik avaldas 2019. aasta veebruaris kokkuvõtte „100% mahepõllumajandusliku ja kohaliku söödaga sigade ja kodulindude söötmine”.

Logo: OK-Net Ecofeed


Logo: Hennovation

Hennovation (jaanuar 2015 – august 2017) võrgustiku eesotsas on tootjad, vedajad, kanakasvatajad, veterinaararstid, nõustajad, teadlased ning tarbijad. Projekti raames luuakse innovatsioonivõrgustikud, mis hakkavad otsima ja kasutusele võtma uusi ideid, et muuta oma äri efektiivsemaks ja jätkusuutlikumaks. Peamiseks ülesandeks on lahendada kaks murekohta tootmisahelas, milleks on kahjustava iseloomuga nokkimine ja transport.