Projektid

PoshBee (juuni 2018 – mai 2023) eesmärk on toetada terveid mesilaspopulatsioone, jätkusuutlikku mesindust ja tolmeldamist kogu Euroopas. Akadeemikute, mesinike ja põllumajandustootjate teadmiste ja kogemuste integreerimisea PoshBee:

  • esitab esimese üleeuroopalise kvantifitseerimise kemikaalide kokkupuute ohust majandatavatele ja metsmesilastele;
  • teeb kindlaks, kuidas mesilaste tervist mõjutavad ainuüksi kemikaalid segudes ning koos patogeenide ja toitumisega ning
    rahuldavad vajadust järelevalvetööriistade, uudsete sõelumisprotokollide ning tavade ja poliitikaga seotud uurimistöö tulemuste järele kohalikele, riiklikele, Euroopa ja ülemaailmsetele sidusrühmadele.

B-GOOD ( juuni 2019 – mai 2023) sillutab teed tervislikule ja säästvale mesindusele Euroopa Liidus, järgides koostööl põhinevat ja interdistsiplinaarset lähenemisviisi. Mesitarude seest ja ümbrusest saadud andmete ning laiemate sotsiaalmajanduslike tingimuste ühendamise kaudu töötab B-GOOD välja ja testib uuenduslikke vahendeid riskihindamise läbiviimiseks vastavalt terviseseisundi indeksile (HSI). B-GOODi üldine eesmärk on anda mesinikele juhiseid ja aidata neil teha paremaid ja teadlikumaid otsuseid.