Projektid

Logo: AVANT

Antimikroobikumide veterinaarne kasutamine ohustab inimeste tervist, kuna resistentsed bakterid võivad inimestele edasi kanduda. AVANTi (jaanuar 2020 – detsember 2024) eesmärk on välja töötada ja katsetada sigade enteriidi ravis kasutatavate antimikroobsete ainete alternatiivide tõhusust ja jätkusuutlikkust, kuna see haigusseisund moodustab enamiku toiduloomadel kasutatavatest antimikroobikumidest. Uuritavad alternatiivid hõlmavad soolestiku mikrobioomi modulaatoreid, uuenduslikke ravimeid, mis on suunatud patogeenile või sigade immuunvastusele, ja söötmisstrateegiaid haiguste ennetamiseks. Tuginedes eelkliiniliste uuringute tulemustele, sealhulgas regulatiivsetele kaalutlustele, hinnatakse kõige lootustandvamate sekkumiste tõhusust farmikatsetega. Nende sekkumiste mõju prognoosimiseks antimikroobsete ainete kasutamise vähendamisele kasutatakse matemaatilist modelleerimist.

Tarbijad liiguvad tööstuslikust hulgitootmisest kõrgekvaliteedilise mahepõllumajandusliku või vähese sisendiga välipõllumajanduse poole, mis kasutab loomade tervise juhtimiseks kaasaegseid juhtimistavasid ja alternatiivseid abinõusid. Selle nõudluse rahuldamiseks laieneb mahepõllumajanduslik sigade ja linnuliha tootmine kogu maailmas. ELi rahastatud projekti PPILOW (september 2019 – august 2024) raames koostatakse lahendusi, et parandada kodulindude ja sigade heaolu, mida kasvatatakse mahepõllumajanduslikes ja vähese sisendiga välistingimustes. Projekt kavandab hindamisvahendeid, uuenduslikke aretus- ja kasvatusstrateegiaid ning tehnikaid loomade heaolu parandamiseks.

Logo: PPILLOW


Logo: Defend

Horisont2020 projekt DEFEND (juuni 2018 – november 2023) on akadeemilisi asutusi, tööstusettevõtteid ja valitsusasutusi ühendav rahvusvaheline partnerlus, mis töötab eesmärgiga tõkestada sigade aafrika katku viiruse (ASFV) ja nodulaarse dermatiidi viiruse (LSDV) levikut Euroopa kariloomade hulgas. Projekti eesmärk on saavutada kontroll kasvavate nodulaarse dermatiidi ja sigade aafrika katku epideemiate üle. Selleks on vajalik mõista viiruste leviku põhjuseid ning viia läbi uuringuid diagnostikavahendite ja vaktsiinide kohta.

Sigade Aafrika katk (ASF) on sigade laastav nakkushaigus – tavaliselt surmav. Selle viiruse vastu võitlemiseks pole vaktsiini. Euroopa Liit on kehtestanud ennetus- ja tõrjemeetmed sigade Aafrika katku kahtluse või kinnituse korral kas majandites või metssigades.
ELi rahastatud VACDIVA (oktoober 2019 – september 2023) projekt pakub metssigadele ja kodusigadele registreerimiseks valmis kolme ohutut ja tõhusat pilootvaktsiini. Samuti kinnitab see DIVA testid ning töötab välja kulude-tulude ja tõhusa järelevalve- ja kontrollvaktsineerimise strateegiad.
Kohapealsed katsed viiakse läbi Keenias ja Leedus. Ülemaailmsete stsenaariumide epidemioloogiline modelleerimine pakutakse teenuste portfellis, mis aitab loomatervishoiu asutustel haigust kontrollida ja likvideerida.

Logo: VACDIVA


Logo: ClearFarm

Loomade heaolu on saanud üheks põhiaspektiks loomakasvatuses, aga selle hindamine on endiselt veel väljakutse. EL-i rahastatud projekt ClearFarm (oktoober 2019 – september 2022) kasutab täppisloomakasvatuse (PLF) tehnoloogiat, et tõsta loomade heaolu terves piimalehmade ja sigade tootmisahelasSee kavandab, arendab ja kinnitab platvormi, mis teavitab nii põllumajandustootjaid kui ka tarbijaid nende otsuste tegemisel.

Projektis HealthyLivestock (sept 2018 – august 2022) uuritakse, kuidas on sigade ning kodulindude kasvatamisel võimalik loomade tervise ja heaolu edendamise abil vähendada antimikroobikumide kasutamist. Projekti eesmärk on võidelda antimikroobikumide resistentsusega (AMR). Selleks rakendatakse lähenemisviisi, mille puhul on tähtis vähendada haigustekitajatega kokkupuutumise riski loomadel, tagada terviseprobleemide ja haiguste varajane avastamine, loomade suurem vastupidavus haigustele ning vajaduse korral mikroobivastaste ainete täpsem kasutamine või alternatiivid. Projekti viiakse ellu nii H2020 fondi kui Hiina Põllumajandusministeeriumi toel.

Logo: Healthy Livestock


Logo: PIGSs

Streptococcus suis on endeemiline sigade haigus, mis põhjustab sealiha tootmistööstusele olulisi majanduslikke kahjusid kõigis riikides, kus sigu suurelt kasvatatakse. S. suis on ka inimeste zoonootiline patogeen ja kogu maailmas teatatud nakkused on viimastel aastatel oluliselt suurenenud. Projekti PIGSs (juuni 2017 – november 2021) väljundid mõjutavad S. suis nakkuste peremeesorganismi-patogeeni- keskkonna vahelise koostoime mõistmist 1200–1500 S. suis isolaadi genoomi sekveneerimise kaudu. Projekti käigus töötatakse välja uued diagnostikameetodid nakkusohu ülemaailmseks jälgimiseks ning testitakse juhtumifarmides. Epidemioloogilised uuringud määravad kindlaks invasiivse S. suis’e haiguse riskitegurid, sealhulgas kaasinfektsioonide rolli ja hindavad nõuetekohaselt haiguse dünaamikat esindusfarmis. Projektiga suurendatakse oma arusaamist patogeneesis osalevatest virulentsusmehhanismidest, sealhulgas S. suis interaktsioonidest kaasasündinud immuunsüsteemiga. Projekti väljundid tugevdavad tõendusbaasi ennetus- ja kontrollistrateegiate jaoks, katsetades sigade uusi konserveeritud vaktsiini antigeene ja ennetusstrateegiaid, mis põhinevad mikrobiota manipuleerimisel ning kaasasündinud immuunsüsteemi stimuleerimisel ja küpsemisel.

SWINOSTICS (november 2017 – oktoober 2021) arendab välja uue diagnostikaseadme, mis põhineb arenenud ja tõestatud, bioloogiliselt tundlikel ja fotoonilistel tehnoloogiatel, et võidelda uute ning endeemiliste viiruste vastu, mis põhjustavad epideemiaid sigade kasvandustes Euroopas. Diagnostikaseade võimaldab otsest ohuhindamist põllumajandusettevõtte tasandil koos kaubanduslike ja institutsionaalsete laborite analüütilise kvaliteediga. Seade on kaasaskantav ja annab tulemusi vähem kui 15 minutiga 4-5 proovi jaoks korraga, muutes selle väga sobivaks välitingimustes kasutamiseks.

Logo: SWINOSTICS


Logo: OK-Net Ecofeed

OK-Net Ecofeedi (jaanuar 2018 – detsember 2020) temaatilise võrgustiku eesmärk on aidata mahepõllumajanduslikel sea- ja linnukasvatusettevõtjatel suurendada mahepõllumajandusliku ja kohaliku sööda kasutamist. Võrgustik avaldas 2019. aasta veebruaris kokkuvõtte „100% mahepõllumajandusliku ja kohaliku söödaga sigade ja kodulindude söötmine”.

Projekti EU Pig (november 2016 – oktoober 2020) raames luuakse esmakordselt EL ülene seakasvatuse võrgustik – selletaolist hetkel ei eksisteeri. Võrgustik pakub märkimisväärset lisandväärtust, määrates kindlaks ja lahendades kõige olulisemad väljakutsed, millega EL-i seakasvatus silmitsi seisab, ühendades teadusliku teabe ja parimad praktikad farmidest. Parimad praktikad valideeritakse ja edastatakse kergesti kasutatavas formaadis ELi seatööstuse sihtrühmale. Tõlgitud materjale levitatakse kohalikul tasandil, kasutades selleks erinevaid tööriistu.

Logo: EU PiG


Logo: TREASURE

TREASURE (aprill 2015 – märts 2019) eesmärk on tõhustada olemasolevaid ja luua uusi võrgustikke akadeemiliste ringkondade ja mitteakadeemiliste partnerite vahel piirkondades ja nende vahel ning tegeleda piirkondlike kõrgekvaliteediliste sealihatoodete väärtusahelaga, keskendudes mitmekesistele ja seni kasutamata seatõugudele, nende tootmissüsteemidele ja sealihatoodetele. Uurimistöö, kohaliku põllumajanduse, ettevõtete ja lõppkasutajate vaheline vastastikune mõju saavutatakse nende täiendavate sektorite partneritega kõigis teadus- ja arendustegevustes.

Madala heaolu, tootmishaiguste, mikroobivastaste ravimite kasutamise ja resistentsuse vahelise seose uurimine Iiri seakasvatusettevõtetes.
WELPIG projekti põhieesmärgid on:

  • määrata Iiri seafarmides antimikroobsete ainete (nii ravimsööt kui ka parenteraalselt manustatavad ravimid) kasutamise riskifaktorid (pidamine, majandamine, toitumine, bioohutus jne)
  • määratleda veterinaararstide ja seafarmide töötajate AM-i väljakirjutamise sotsiaalse juhtimise teave
  • Kvantifitseerida AM-i kasutamise ulatus ja ulatus tootmistsüklis nii suure kui vähese kasutusega karjades ning määrata seos sigade heaoluga.