Projektid

COMBIVET (september 2019 – august 2024) projekti eesmärk on luua Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja Loomateaduste Instituudi (IVMAS) juurde ERA võrdleva meditsiini õppetool. Võrdleval meditsiinil on suur kasutamata uurimispotentsiaal, kuna paljud inimeste ja loomade terviseprobleemid on sarnased. Näitek vanusega seotud haigused, vähk, neurodegeneratiivsed haigused, südame-veresoonkonna haigused, luu- ja liigesehaigused (nt osteoartriit ja osteoporoos) ning ainevahetushaigused (nt diabeet ja insuliiniresistentsus). Tänu nendele sarnasustele saab loompatsientide uurimisel ja ravimisel saadud teadmisi rakendada inimeste puhul uute diagnostikavahendite, vaktsiinide ja ravimeetodite väljatöötamisel nii inimestele kui loomadele. Sellisena soovib IVMAS asutada ERA võrdleva meditsiini õppetooli, et arendada oma pädevust ja suutlikkust teadusvaldkonnas ning saada lõpuks üheks juhtivaks Euroopa võrdleva meditsiini uurimisorganisatsiooniks.


Euroopa projekt ROADMAP (juuni 2019 – mai 2023) soodustab üleminekut loomade tootmisel mõistlikule antimikroobsele kasutamisele (AMU).
ROADMAP loob loometervishoiutöötajate, sidusrühmade ja poliitikakujundajatega suhtlemiseks interdistsiplinaarse ja mitme osalejaga perspektiivis uudseid lähenemisviise. Selles analüüsitakse AMU sotsiaalmajanduslikke tõukejõude, töötatakse välja kohandatud muutumisstrateegiad ja pakutakse üleminekustsenaariume erinevates põllumajandusloomade tootmise süsteemides Euroopas ning madala ja keskmise sissetulekuga riikides.


Temaatiline võrgustik DISARM (jaanuar 2019 kuni detsember 2021) keskendub antibiootikumiresistentsuse uuenduslike lahenduste väljatöötamisele. Võrgustiku eesmärgiks on vähendada antibiootikumiresistentsust, vähendades antibiootikumide kasutamist loomakasvatuses, ennetada haigusi ja kasutada antibiootikume mõistlikult. Loe artiklit SIIT


IMAGE (märts 2016 – veebruar 2020) keskendub geneetilistele kogudele geenipankades (ex situ in vitro), mitte nii väga eluspopulatsiooni haldamisele (in situ in vivo). Siiski on sünergia geenipankade ja elava populatsiooni haldamise vahel ülioluline küsimus, millega projekt tegeleb.
IMAGE eesmärk on tõhustada geneetiliste kogude kasutamist ja uuendada loomade geenipankade haldamist. IMAGE arendab edasi genoomseid metoodikaid, biotehnoloogiaid ja bioinformaatikat loomade geneetiliste ressursside paremaks tundmiseks ja kasutamiseks.
Projekti lõppeesmärk on näidata geenipankade kasu säästvamate loomakasvatussüsteemide väljatöötamisel.


Feed-a-Gene’i (märts 2015 – veebruar 2020) eesmärk on kohandada paremini monogastriliste loomakasvatussüsteemide erinevaid komponente (st sigu, kodulinde ja küülikuid), et parandada üldist tõhusust ja vähendada keskkonnamõju. See hõlmab uute ja alternatiivsete söödavarude ja söödatehnoloogiate väljatöötamist, kõikuvate tingimustega paremini kohandatud tugevate loomade kindlakstegemist ja valimist ning söötmisviiside väljatöötamist, mis võimaldavad optimeerida sööda ja looma potentsiaali.


DISCONTOOLS (märts 2008 – veebruar 2013) tuvastab teadmiste lüngad, et kiirendada uute haigus juhtimiste tööriistade (diagnostika, vaktsiinid ja farmaatsiatooted) väljatöötamist ja vähendada loomahaiguste koormust. See toob kasu loomade tervisele ja heaolule, rahvatervisele ning ohutu ja turvalise toiduga varustamise osas.