Projektid

Logo: BovINE

BovINE (jaanuar 2020 – detsember 2022) on Horisont 2020 temaatiline võrgustik, mis on keskendunud Euroopa lihaveisekasvatussektori ja -kogukonna jätkusuutlikkusele. Projekti koordinaator professor Maeve Henchion, Teagasc, ütleb: „BOVINE pakub Euroopa veisekasvatussektorile võimaluse teha koostööd teabelevis ja lahenduste loomisel. Kõik Euroopa lihaveisekasvatajad saavad kasutada BovINE võrgustiku võimalusi ja -kanaleid, mitte ainult liikmesriigid, keda esindavad projektipartnerid.”
Projekt püüab luua avatud platvormi – veiste teabekeskust. Teavet luuakse jagatakse neljas aspektis:

  • sotsiaalmajanduslik vastupidavus,
  • loomade tervis ja heaolu,
  • tootmise efektiivsus ja liha kvaliteet
  • keskkonnasäästlikkus.

Projektis osaleb 18 organisatsiooni 10 riigist – Eestist MTÜ Liivimaa Lihaveis.
Loe artiklit 4. veebruar 2020 pollumajandus.ee


Loomade heaolu on saanud üheks põhiaspektiks loomakasvatuses, aga selle hindamine on endiselt veel väljakutse. EL-i rahastatud projekt ClearFarm (oktoober 2019 – september 2022) kasutab täppisloomakasvatuse (PLF) tehnoloogiat, et tõsta loomade heaolu terves piimalehmade ja sigade tootmisahelasSee kavandab, arendab ja kinnitab platvormi, mis teavitab nii põllumajandustootjaid kui ka tarbijaid nende otsuste tegemisel.

Logo: ClearFarm


Logo: EuroDairy

Temaatilise võrgustiku EuroDairy (jaanuar 2016 kuni jaanuar 2019) eesmärgiks oli edendada piimakarjakasvatuses praktikapõhiste uuenduste arendamist ja levitamist, pidades silmas kvoodijärgse ajastu peamisi jätkusuutlikkuse küsimusi: suurendada Euroopa piimatootmise majanduslikku, keskkondlikku ja sotsiaalset jätkusuutlikkust.
Loe artiklit projekti kohta SIIT

Projekti „Andmepõhine otsustamine piimatootjatele“ (4D4F) eesmärk on arendada võrgustik, kuhu kuuluvad piimatootjad, tehnoloogia tarnijad, andmetega tegelevad ettevõtted, nõustajad, veterinaarid ja teadlased. Võrgustiku siht on täiustada piimatootmisega tegelevates ettevõtetes otsuste tegemise protsessi, tuginedes sensorite kaudu kogutud andmetele.
Projekti ametliku osa lõpuleviimist tähistas meeskond videolooga, kus näidati sensortehnoloogia kasutamise positiivset mõju piimatootmisele.

Logo: 4D4F