Projektid

Logo: EJP SOIL

EJP SOIL (veebruar 2020 – jaanuar 2025) juurutab tegevuskava kliimateadliku ja keskkonnasõbraliku põllumajandusmuldade majandamise kohta. Programm tegeleb põllumajanduslike muldade majandamisega, aidates samal ajal kaasa toiduga kindlustatusele, kliimamuutuste leevendamisele ja kohanemisele ning ökosüsteemi teenustele.
Loe artiklit SIIN

EXCALIBUR (juuni 2019 – november 2024) kavatseb täiustada teadmisi mulla bioloogilise mitmekesisuse dünaamikast ja selle sünergistlikest mõjudest aiakultuuride prebiootiliste ja probiootiliste lähenemisviisidega, kasutades mitme osalejaga lähenemisviisi. Selle eesmärgi saavutamiseks katsetatakse uusi multifunktsionaalseid mulla mikroobseid inokuleerivaid aineid (bio-inokulaate) ja bioefektoreid kolmel majanduslikult olulisel mudelkultuuril (tomat, õun, maasikas) erinevates katse- ja avamaatingimustes kogu Euroopas ning söödas – jälgitakse loodusliku bioloogilise mitmekesisuse tagasisidet. Mulla bioloogilise mitmekesisuse ja taimetervise seoseid käsitlevate uuringute arvukuse ületamiseks töötab Excalibur välja põhjaliku mulla majandamise strateegia, parandades biotõrje ja bioväetamise tõhusust põllumajanduses.

Logo: Excalibur


Logo: SolidverAgro

Projekti SoildiverAgro (juuni 2019 –  mai 2024) eesmärk on võtta kasutusele uued majandamistavad ja viljelussüsteemid, mis parandavad mulla geneetilist ja funktsionaalset bioloogilist mitmekesisust, vähendavad väliste sisendite kasutamist, suurendades samal ajal saagikust ja kvaliteeti ning ELi põllumajanduse stabiilsust ja vastupidavust. Eesmärgi saavutamiseks analüüsitakse üheksas (9) Euroopa piirkonnas 90 põllumajandusettevõtte-süsteemi ja kuues (6) piirkonnas korraldatakse 15 väliuuringut. Keskendutakse majandamistavadele, mis põhinevad mulla mükoriisal ja taimede kasvu soodustavatel bakteritel, mullaorganismide majandamisele, jne. Neid majandamise tavasid analüüsitakse ka keskkonna-, majandus- ja sotsiaalaspektist.

Projektil on kokku 22 partnerit üle Euroopa. Projekti SoildiverAgro viiakse Eestis läbi Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ning majandus- ja sotsiaalinstituudi ning Põllukultuuride klaster MTÜ koostöös. Loe ka Eesti Maaülikooli pressiteadet.


Nutri2Cycle (oktoober 2018 – september 2022) aitab sulgeda toitainete ringlust autentse lähenemisviisiga. Nutri2Cycle uurimus keskendub kolmele sambale:

  • Agrotöötlus
  • Loomakasvatus
  • Taimetöötlus

Lämmastiku ja fosfori taastamist on võimalik taludes märkimisväärselt parandada luues paremad sünergiad loomakasvatuse ja taimetööstuse vahel. Need täiustused lihtsustavad süsiniku taastamist mullas ja vähendavad kasvuhoonegaaside heitmeid, mida võiks kombineerida energia tootmiseks oma tarbeks talus.

Logo: Nutri2Cycle


Logo: Best4Soil

Temaatilise võrgustiku Best4Soil (oktoober 2018 – september 2021) peamine eesmärk on säilitada, parandada või taastada mulla tervist Euroopas. Võrgustiku ülesandeks on levitada teavet nelja parima tava kohta, mis on seotud mulla kaudu levivate haiguste tõrjega. Projekt on praegu faasis, kus koostatakse faktilehti, andmebaase, videoid ja võrgustikutegevusi.
Eestit esinedab projektis Eva Tuusis (ettevõtja ja konsulent).
Vt eestikeelseid videoid spetsiaalsest YouTube kanalis

Euroopa taimekasvatustoodang püsib konkurentsivõimeline, vähendades samal ajal keskkonnamõjusid, on vaja välja töötada ja kasutusele võtta tõhusad mullaparandussüsteemid. SoilCare’i (märts 2016 – august 2021) üldeesmärk on välja selgitada ja hinnata paljutõotavaid mulla parandamise viljelussüsteeme ja agrotehnikaid, mis suurendavad kasumlikkust ja jätkusuutlikkust Euroopas. Mullaparandust vajavate uue põlvkonna põllukultuuride süsteemide kasulikkuse ja puuduste hindamiseks kasutatakse interdistsiplinaarset lähenemisviisi, mis hõlmab kõiki asjakohaseid bio-füüsikalisi, sotsiaal-majanduslikke ja poliitilisi aspekte.

Logo: SoilCare


Logo: NUTRIMAN

Projekti NUTRIMAN (oktoober 2018 – märts 2021) on temaatiline võrgustik, mis koondab lämmastiku ja fosfori teemalisi praktilisi teadmisi rakendusteaduse, tööstuspraktika ning on põllumajandustöötajate huvides. Levitatakse teavet N / P taastamise uurimistulemuste (tehnoloogiad, tooted, tavad) kohta. Projekti eesmärk on parandada toitainete haldamise / taastumise potentsiaali levitades praktilist teavet.

Teadmised põllumajandusmaa kasutamise ja majandamise ning mulla kvaliteedi ja funktsiooni keeruka vastastikuse mõju kohta on killustatud ja puudulikud, eriti mis puudutab aluspõhimõtteid ja reguleerimismehhanisme. ISQAPERi (mai 2015 – aprill 2020) peamine eesmärk on välja töötada põllumajandusmaa kasutajate jaoks interaktiivne mullakvaliteedi hindamise tööriist (SQAPP), mis integreerib äsja saadud andmete mõistmise ning arvestab põllumajandusmaa kasutamise ja majandamise mõju mulla omadustele ja funktsioonidele ning nendega seotud ökosüsteemi teenustele.

Logo: iSQAPER


Logo: LANDMARK

LANDMARK (mai 2015 – oktoober 2019) on üleeuroopaline juhtivate akadeemiliste ja rakendusuuringute instituutide, põllumajanduskodade ja poliitikakujundajate konsortsium, mis töötab välja jätkusuutlikule toidutootmisele kogu Euroopas suunatud pinnase majandamise ühtse raamistiku. LANDMARKi ettepanek põhineb ideel, et muld on piiratud ressurss, mis pakub mitmesuguseid ökosüsteemi teenuseid, mida nimetatakse mullafunktsioonideks.
Nende funktsioonide vahel võib tekkida kompromiss: näiteks esmatootmise maksimeerimisele suunatud majandamine võib tahtmatult mõjutada „veepuhastuse” või „elupaiga” funktsioone. See on toonud kaasa vastuolulisi juhtimisalaseid soovitusi ja poliitilisi algatusi. Nüüd on tungiv vajadus töötada välja ühtne teaduslik ja praktiline raamistik mulla säästlikuks majandamiseks.