Projektid

Logo: SmartProtect

SMARTPROTECT (jaanuar 2020 – detsember 2022) on EL temaatiline võrgustik, mis keskendub köögiviljakasvatuse nutikate integreeritud taimekaitse lahenduste jagamisele. Selgitatakse köögiviljakasvatajate vajadused ja pakutakse välja taimekaitse meetodid, mida rakendada nii avamaal kui ka kasvuhoonetes. Rahvusvahelises koostöös luuakse e-platvorm, mida saavad kasutada tootjad ja nõustajad.
Loe eestikeelset artiklit SIIN.

Üha karmistuvates keskkonnahoiu nõuete tingimustes seisavad põllumajandustootjad silmitsi keeruliste väljakutsetega, kuidas vältida umbrohtudest tingitud saagikadu ja toota tervislikku toitu tõhusalt ning keskkonda säästvalt. Projekti UMBROHI (september 2020 – august 2022) üldeesmärk on luua Eestisse umbrohutõrje alane teaduslik ja sõltumatu kompetents, mis võimaldab pakkuda teaduspõhiseid lahendusi põllumajandusettevõtjate probleemidele nii lühikeses kui ka pikas plaanis ning siirata umbrohutõrje alast teavet teadusasutusest ettevõtetesse.  

Logo: OPTIMA

Projekt OPTIMA (september 2018 – detsember 2021) töötab välja viinamarjaistanduste, õunaaedade ja porgandite keskkonnasõbraliku IPM-raamistiku, pakkudes terviklikku integreeritud lähenemisviisi, mis hõlmab kõiki integreeritud haiguste ohjamisega seotud kriitilisi aspekte, näiteks

  • bio-PPP uudne kasutamine,
  • haiguse ennustamise mudelid,
  • spektraalsed varased haiguste avastamise süsteemid ja
  • täpse pihustamise tehnikad.

See aitab oluliselt vähendada Euroopa põllumajanduse sõltuvust keemilistest ostujõu pariteetidest, mille tulemuseks on agrokemikaalide kasutamise vähenemine, jääkainete vähenemine ja mõju inimeste tervisele.


VIROPLANTi (mai 2018 – oktoober 2021) eesmärk on rakendada NGS-tehnoloogiat ja empiirilisi bioloogilisi eksperimente uute keskkonnasõbralike viirusepõhiste tõrjestrateegiate väljatöötamiseks, et hallata nii bakteriaalseid, seente ja putukate vektorite kaudu levivaid haigusi (fütoplasmasid ja viirusi) kui ka putukate kahjureid. VIROPLANT loob uute viiruste (ja viirustest saadud biotehnoloogiliste toodete) andmebaasi, et suurendada arsenali kõige olulisematest biootilistest stressidest põhjustatud taimehaiguste tõrjeks. Viroomide mitmekesisuse, sealhulgas varjatud nakkuste uurimiseks, mida saab potentsiaalselt kasutada uute biotõrjestrateegiate jaoks, rakendatakse erinevaid NGS-i ja bioinformaatika lähenemisviise. Viroomipõhiste mudelikontrollistrateegiate jaoks rakendatakse riskihindamise protokolle. VIROPLANT käsitleb sotsiaalset ja soospetsiifilist arusaama viroomipõhiste tehnikate kasutamisest traditsiooniliste pestitsiidide alternatiividena.

Logo: ViroPlant


Logo: Euclid

EUCLIDi (september 2015 – november 2019) teadusuuringute eesmärk on säästvamate kahjuritõrjemeetodite väljatöötamine Euroopas ja Hiinas, et vähendada pestitsiidide negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, vähendada põllumajanduse majanduslikke kahjusid ning pakkuda teaduslikku tuge ELi ja Hiina poliitikale.
Tomatid, lehtköögiviljad ja viinamarjad on teadusuuringute peamised põllukultuurid, kuna neil on majanduslik tähtsus sihtturgudel; uuringute tulemused mõjutavad aga ka teisi kultuure. Lisaks käsitletakse projektis kogu toiduainete ahelat alates põllumajandusest kuni lõpptarbijateni.

Põllukultuuride kaitsmiseks on lähenemisviis, mida kutsutakse integreeritud kahjuritõrjeks (IPM). See on keerukas ning talunikud vajavad otsuste langetamisel abi, et valida parimad taimekaitse viisid. ELi rahastatud DESSA projekt (märts 2019 – juuni 2019) annab reaalajas täpset teavet, et toetada põllumajandustootjate otsuseid pestitsiidide kasutamise õige ajastamise kohta, et vähendada taotluste arvu, kahjustamata põllukultuuride kvaliteeti ja saagikust.  

Logo: nEUROSTRESSPEP

Putukad on kõige mitmekesisem eluklass maa peal. Erinevad putukad võivad olla põllumajanduse, aianduse ja metsanduse jaoks olulised või vastupidi väga kahjulikud. On tungiv vajadus mitte ainult uute insektitsiidide järele, mis võitleksid resistentsuse vastu, vaid ka spetsiifilisemate, “rohelisemate” insektitsiididega, mis on suunatud kahjulikele putukatele, säästes samas kasulikke putukaid. nEUROSTRESSPEP projekti (juuni 2015 -mai 2019) eesmärk on tuvastada sellised insektitsiidid, pöörates putukate enda hormoonid nende vastu, kavandades kandidaatühenditeks kunstlikke neuropeptiidi “mimeetilisi” analooge ja luues transgeenseid putukaid.