Projektid

Logo: NOBALwheat

NOBALwheat (jaanuar 2021- detsember 2023) projekti eesmärk on rajada Balti riikidest ja Norrast pärit suvinisu populatsioon ning kolme aasta jooksul testida selle genotüüpilist plastilisust ja kliimamuutustega kohanemisvõimet uuritavat materjali fenotüpiseerides ja genotüpiseerides. Paremaks osutunud genotüübid lülitatakse aretusprogrammidesse haiguste ja abiootiliste stressidele resistentsete sortide aretamiseks. Koos genotüpiseerimisest saadud andmetega on NOBALwheat nisukollektsioon kui baaspopulatsioon genoomse selektsiooni tutvustamiseks ja rakendamiseks aretusprogrammides kõigis Balti riikides. Hinnalt soodsate kõrge tootlikkusega fenotüüpimisplatvormide loomine ja nende juurutamine aretusprogrammidesse suurendab toiduga kindlustatust Põhja- ja Baltimaade piirkonnas.

Rye-sus (juuli 2019 – juuni 2022) on hübriidrukki aretuse projekt, mis on Euroopa Liidu ERA-NET Sustainable Crop Production (Jätkusuutlik põllukultuuride tootmine) projekt.”
Peamiseks eesmärgiks on saada materjali konkurentsivõimelise saagiga, hea toiduvilja kvaliteediga, ressursse (taimetoitained, vesi) efektiivselt kasutatavate stabiilsete omadustega rukki hübriidsortide aretuseks.
Kavas on viia läbi lühikõrreliste talirukkiaretiste ökoloogilisi katseid erinevates riikides. Nendes riikides testitakse aretisi erinevate omaduste (saagikus, kvaliteet abiootiline stress jt) suhtes. Katsetes uuritakse täielikult taastatud fertiilsusega P-tüüpi tsütoplasmalise isasteriilsusega rukkihübriide. Projekti lõpuks on igal partneril geneetiliselt erinevate lõhikõrrelisete rukkiaretiste valik, mida saab kasutada edasiseks aretustööks.

Logo: RYE-SUS


Logo: BARISTA

 SusCrop–ERA-NET projekt BARISTA (aprill 2019 – aprill 2022) („Kaasaegsed meetodid ja tehnikad odra sordiaretuses intensiivse ja säästva põllumajanduse tarbeks muutuva kliima tingimustes“). BARISTA eesmärk on luua odra baasil uusi aretusstrateegiaid ja meetodeid uute kõrgesaagiliste põllukultuurid sortide loomiseks, mis oleksid kohastunud muutuvatele kliimatingimustele.


Temaatiline võrgustik Legumes Translated (november 2018 kuni oktoober 2021) toetab kaunviljade kui valgurikaste taimede kasvatamist ja tarbimist. Temaatilise võrgustikuna aitab see põllumajandustootjatel saada kasu asjakohastest teadusuuringutest.
Kuigi kaunviljad, näiteks sojauba, põlduba ja hernes, on kõrge valgusisaldusega ja olulised ülemaailmse toiduvarude jaoks, moodustavad need ELis vaid umbes 3% põllumaast. Selle tagajärjel on Euroopas taimsete valkude defitsiit. Huvi kaunviljade tootmise vastu kasvab, kuna Euroopa teraviljapõhised põllukultuurisüsteemid kannatavad üha enam umbrohtude, kahjurite ja haiguste all.
Loe eestikeelset artiklit SIIN

Logo: Legumes Translated


Logo: NEURICE
Projekti NEURICE (märts 2016 – veebruar 2020) põhiesmärgiks on välja töötada strateegia riisi produktiivsuse, stabiilsuse ja kvaliteedi parendamiseks, arendades soolataluvuse alleeli riisisektori kaitsmiseks kliimamuutuste ja õunateo (Pomacea insularum) sissetungi eest.