Projektid

PRE-HLB (juuni 2019 – mai 2023) eesmärk on töötada välja ja rakendada terviklik situatsiooniplaan, et kaitsta EL-i tsitrusviljade sektorit HLB(Huanglongbing, tuntud ka kui Greening) haiguste tekitajate eest ning luua uusi lahendusi haiguse ohjamiseks multidistsiplinaarse lähenemisviisi kaudu koostöös Ameerika ja Aasia kogenud partneritega.

Logo: PRE-HLB


Logo: SuperPests

Kõige teravamate väljakutsete seas, millega paljud puu- ja köögiviljakultuuride tootjad praegu silmitsi seisavad, on hulk lülijalgsete kahjurite alamliike – nimelt lehetäisid, valgekärbseid, tripse ja lestasid – mida on äärmiselt raske tõrjuda (“super kahjurid”). Need probleemid on osaliselt põhjustatud liigsest usaldusest ja toetumisest sünteetilistele insektitsiididele – vaja on uusi tõrjemeetodeid. Projekti SuperPests (september 2018 – august 2022) eesmärk on selle vajaduse rahuldamine, arendades ja hinnates uuenduslike toodete, tööriistade ja kontseptsioonide komplekti ning integreerides need olemasolevate andmetöötlusega integreeritud kahjuritõrje (IPM) programmide lähenemisviisidega. Need tõrjestrateegiad tagavad superkahjurite tõhusa ja jätkusuutliku tõrje, vähendades oluliselt pestitsiidide kasutamist.

Projekti INNOSETA (mai 2018 – aprill 2021) põhieesmärk on luua innovaatiline ja jätkusuutlik pritsimisseadmete, nende väljaõppe ja nõustamise temaatiline võrgustik. Projekt keskendub uuenduslike ideede ja teabe vahetamisele teadusuuringute, tööstuse, nõustamise ja põllumajandusettevõtete vahel, et olemasolevatest teadusuuringutest ja ärilahendustest laialdaselt teavitada, samal ajal kogudes rohujuuretasandi vajadusi ja põllumeeste uuenduslikke ideid.

Logo: INNOSETA


Logo: POnTE

POnTE (november 2015 – oktoober 2019) keskendub ELi põllumajandust ja metsandust ohustavate kahjurite sissetoomise/mõju minimeerimisele. Uuritakse kahjuri vektorite ja peremeesliikide reaktsioon kasutades innovaatilisi lähenemisviise (NGS, transkriptsioon).
Innovaatiline IPM hõlmab endas mikrobioomi uuringuid, et välja töötada jätkusuutlik lahendus, mis vastaks ELi taimetervise seadusnõuetele. Uute teadmistega, mis on projekti käigus saadud, pannakse alus kahjurite ennetamise ja ohjamise tööplaanile


EMPHASIS (märts 2015 – veebruar 2019) võitleb kohalike ja võõraste kahjuritega, kes ohustavad naturaalseid ökosüsteemiteenuseid ja põllumajandussüsteeme. Tagab Euroopa toiduohutussüsteemi, mis kaitseb bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemiteenuseid, samal ajal arendades integreeritud reageerimise mehhanisme, et ennustada, ennetada ja kaitsta põllumajanduse ja metsanduse süsteeme.

Logo: Emphasis


Logo: Kilter

Kerge ja autonoomne robot on ainus lahendus turul, mis lahendab edukalt umbrohutõrjeprobleeme, vähendades samal ajal herbitsiidide kasutamist 95%. Kilter robot piserdab herbitsiidi ainult umbrohtudele, mitte põllukultuuridele või mulda, võimaldades nii tavapärases kui ka mahepõllunduses kasutada uudseid, keskkonnasäästlikke umbrohutõrjevahendeid.