Põllumajanduse ja maaelutoetustest 

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA):

 

 


Allpool toodud materjal kirjeldab toetusvõimalusi nii tegutsevatele kui ka alustavatele ettevõtjatele.

ALUSTAVALE  ETTEVÕTJALE:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS): Toetuseid vaata: https://www.eas.ee/#block-services-list

Eesti Töötukassa:

Lisaks vähenenud töövõimega inimese koolituse kulude hüvitamisele saab tööandja taotleda ka „Minu esimese
töökoha“ palgatoetusega tööle rakendunud noore
 tööalaste koolituste kulude hüvitamist. Kulud hüvitatakse sel juhul 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot kahe aasta jooksul töötaja tööleasumisest.
Koolitus, mille kulude hüvitamist taotletakse võib kesta kuni ühe aasta.

 

TEGUTSEVALE ETTEVÕTJALE:

Kuidas leida enda projektile sobivaid toetusvõimalusi:
Olenevalt projekti valdkonnast on Eestis eurofondide vahendite jagamine ja haldamine jaotatud mitmete üksuste vahel:

 

Soovitav on vastava konsulendiga nõu pidada, kuna ka nemad tegelevad toetuste temaatikaga igapäevaselt ja saavad anda omapoolse objektiivse hinnangu ning näpunäiteid. Lisaks toetusvõimalustele oskavad konsulendid nõustada ka muudes küsimustes nagu strateegiline planeerimine, lisaks toetustele ka teiste võimalike finantsvahendite kaasamine või muud ettevõtlusega seotud küsimused.

Konsulendid PRIA toetuste osas leiad siit:
http://www.pikk.ee/nouandeteenistus/konsulendid/leia-konsulent

Metsavaldkonna konsulendid leiad siit:
http://www.eramets.ee/konsulentide_nimekiri/

Konsultandid EAS-i toetuste osas leiad siit:
http://www.eka.ee/index.php?id=10892
Osade EAS-i toetuste (näiteks: eksporditoetus) puhul on eelkonsultatsioon isegi kohustuslik.

Maakondlike arenduskeskuste konsultandid leiad siit:
http://www.arenduskeskused.ee/kontaktid

Eelnevalt konsulteerides saab küsida esialgset hinnangut kavandatavale projektile. Juhul kui ilmneb, et projekt ei ole abikõlbulik, säästate aega ja raha taotlusdokumentatsiooni täitmise arvelt ning saate nõu, mida edaspidi silmas pidada ja kuidas edasi minna.