Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) turuinfo pakub põllumajandustootjatele, põllumajandussaaduste töötlejatele, turustajatele ning teistele huvilistele põhjalikku informatsiooni sise- ja välisturgudest. Turuinformatsioon sisaldab ülevaateid ning analüüse erinevate riikide turundussituatsioonist, statistilisi andmeid ja hinnainformatsiooni. Kogutud, töödeldud ning tarbijale edastatud informatsioon aitab langetada otsuseid, mis võimaldavad alandada Eesti tootja riske nii sise- kui välisturul, samuti kindlustada endale hinnaläbirääkimistel võimalikult soodne tulemus. Turuinfo kogumisel lähtub EPKK eelkõige Eesti turgu tootegrupiti enam mõjutatavatest piirkondadest. Erinevate sektorite turuinfo asub siin:

Statistikaamet (SA) pakub ametiasutustele, äri- ja teadusringkondadele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ning üksikisikutele usaldusväärset ja objektiivset infoteenust Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta. Riiklik statistika on kooskõlas rahvusvaheliste klassifikaatorite ja meetoditega ning vastab erapooletuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, tasuvuse, konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse põhimõttele. Statistika tegemisel lähtub Statistikaamet riikliku statistika seadusest. Statistika andmebaasi vaatamiseks klõpsa siin.

Eesti Konjuktuuriinstituut (EKI) kogub, töötleb ja analüüsib majandusinformatsiooni nii, et selle põhjal saab teha kvaliteetseid makro- ja mikromajanduslikke otsuseid. EKI valminud tööde vaatamiseks klõpsa siin.